27. mai: Status fra kriseledelsen

Det ble fattet følgende beslutninger i kriseledelsens møte 27. mai:

Evaluering av krisehåndteringen

Korona-pandemien har utfordret Asker kommunes evne til krisehåndtering og omstilling av tjenesteproduksjonen, og har stilt kommunens ledere og ansatte overfor en rekke nye krav og forventninger.

Kriseledelsen har i dag besluttet at det skal gjennomføres en ekstern evaluering av Asker kommunes krisehåndtering og kriseledelse. Hensikten med evalueringen er å få innsikt i lærings- og forbedringspunkter til senere krisesituasjoner. Evalueringen vil bli gjennomført både som en underveisevaluering (høsten 2020) og en sluttevaluering (våren 2021).

Evalueringen vil blant annet ha fokus på kommunens kriseplanverk, kommunens evne til rask og nødvendig respons på hendelser, oppfølging av innbyggere og brukere av kommunens tjenester, krisekommunikasjon, samspillet mellom politikk og administrasjon, samt kriseledelsens arbeidsform og arbeidsmetode.

Gradvis gjenåpning av innbyggertorgene

Kriseledelsen har i dag besluttet en gradvis gjenåpning av innbyggertorgene fra 15. juni. Gjenåpningen vil i første omgang omfatte innbyggertorgene i Tofte, Heggedal, Holmen, Borgen og Asker sentrum. Tilbudet ved innbyggertorgene vil i oppstarten være begrenset, og det vil i tråd med smittevernreglene være begrensninger på hvor mange besøkende som kan være tilstede samtidig.

Det vil bli gitt nærmere informasjon på kommunens nettsider om åpningstider og hvilke tilbud som vil være tilgjengelig ved innbyggertorgene.

Beredskapsboliger til smittede

Kommunene er pålagt å ha et botilbud for smittede innbyggere som bor i tette husstander og ikke har mulighet til å holde seg isolert fra resten av familien i eget hjem. Asker kommune har etablert slike beredskapsboliger som ved behov vil kunne benyttes av aktuelle smittede innbyggere.

Friluftstoaletter og gjestehavner

Mange av kommunens friluftstoaletter gjenåpner til pinse. Dette gjelder blant annet toalettene i Semsvannsområdet og på Fritznerstranda i Vollen, samt toalettene på Hvamodden, Holmenskjæret, Sætre og Holmsbu. De fleste av de øvrige friluftstoalettene gjenåpnes i neste uke.

Det vil bli gjennomført forsterket renhold av toalettene. Et mindre antall friluftstoaletter vil holde stengt gjennom sommeren på grunn av utilfredsstillende renholds- og smittevernmuligheter.

Servicebyggene på gjestehavnene i Holmsbu og Sætre gjenåpner til pinse, og kommunen vil fra samme tidspunkt ta betaling for havneavgift og strøm. Det er inngått avtale med Securitas om vakthold i helgene. Kommunen vil i tillegg føre tilsyn med havnene og drifte tilhørende servicebygg og renovasjonsløsninger.