27. november: Status fra kriseledelsen

Asker kommune har per i dag totalt 598 påvist smittede innbyggere. De siste to ukene er det registrert 156 nye smittetilfeller.

Asker kommune har per i dag totalt 598 påvist smittede innbyggere. De siste to ukene er det registrert 156 nye smittetilfeller.

Kommunen har et særlig fokus på smitteverntiltak for å forebygge nye smittetilfeller og utbrudd i sykehjem og omsorgsboliger for eldre, samt boliger for personer med funksjonsnedsettelser.

Innføring av rødt smittevernnivå i ungdomsskolene

Kommuneoverlegen har i lys av smittesituasjonen lokalt og regionalt foretatt en ny vurdering av om det er behov for å iverksette nye smitteverntiltak i ungdomsskolene i Asker. Ungdomsskolene har i lengre tid hatt gult smittevernnivå, og har planlagt for på kort varsel å kunne gå over til rødt smittevernnivå.

Asker har fortsatt økende smitte, det registreres nesten daglig nye smittetilfeller i skolene, og mange settes i karantene. I tillegg vet vi at omkring 60 prosent av de som er smittet ikke oppdages gjennom ordinær testing, og at barn og unge i liten grad får symptomer som følge av koronasykdom.

Kommunen ser derfor viktigheten av å stramme inn nå, for å forebygge økt smitte blant barn og unge, og for å forhindre at mange blir syke, satt i karantene eller i isolasjon inn mot jule- og nyttårshøytiden. Innføring av rødt smittevernnivå vil også redusere belastningen og smitterisikoen knyttet til skoleskyss.

Etter en samlet vurdering ble det 26. november etter råd fra kommuneoverlegen vedtatt å innføre rødt smittevernnivå på ungdomsskolene fra og med tirsdag 1. desember til og med mandag 14. desember. Mandag 30. november vil elevene få digital hjemmeundervisning. Tiltaket vil vurderes fortløpende.

Det legges til grunn at undervisningen kan gjennomføres forsvarlig også på rødt smittevernnivå. Det forutsettes videre at skolene fortsetter det gode arbeidet med å ivareta særlige sårbare grupper og de som er i risiko for å falle ut av undervisningen.

Gjennomføring av de to siste skoledagene før jul

20. og 21. desember er de to siste skoledagene før jul. For å redusere risikoen for smitte og eventuell karantene i juleferien, vurderer kommunen nå om disse to skoledagene kan gjennomføres på en alternativ måte. Alternative løsninger kan for eksempel være å flytte skoledagene til vårsemesteret eller gjennomføre skoledagene som uteundervisning eller fjernundervisning.

Munnbind på skoleskyss

Kunnskapsdepartementet har i brev til Utdanningsdirektoratet av 16. november 2020 vurdert hvorvidt spørsmålet om en anbefaling om bruk av munnbind på skoleskyss kan komme i konflikt med gratisprinsippet i skolen.

Departementets vurdering er at munnbind i denne sammenheng må regnes som individuelt utstyr som den enkelte selv må anskaffe, og at en anbefaling om bruk av munnbind på skoleskyss derfor ikke er i konflikt med gratisprinsippet.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.