27. oktober: Status smittesituasjon uke 42

Risikovurderingen baseres på veiledning fra Folkehelseinstituttet (FHI) og gjennomføres ukentlig. Den påviste smitten i Asker samt regionale forhold ligger til grunn for Askers tall. Asker kommune følger nasjonale regler og råd for smitteverntiltak.

Vaksinasjonsdekning er høy og forventes å øke ytterligere. Oppfriskningsdose er tilbudt til de over 65 år og de fleste beboere på sykehjem er nå beskyttet av 3. dose. Dette innebærer en betydelig lavere risiko for alvorlig covid-19 sykdom og overbelastning av helsevesenet, til tross for økende smittede i enkelte befolkningsgrupper.

Det er en økning av infeksjoner med vanlig forkjølelsesvirus med høyere enn vanlig forekomst blant 0-4 åringer.

Det har vært økende smittetrend for covid-19 den siste uken. Andelen ukjent smitte er nå 17 %. Testaktiviteten er lavere enn tidligere, kun 0,8% av befolkningen og andel testede med positiv prøve er fortsatt høyt. Det er mulig at en del personer med luftveissymptomer ikke tester seg eller er uregistrert da de har brukt hjemmetester. Ca 50% av de smittede er over 18 år og ca 30 % av smittede over 18 år er uvaksinert. Det er en høyere forekomst av smitten i gruppen 13-18 år og 30-50 år.

Det har ikke vært innleggelser på sykehus den siste uken, men dessverre et dødsfall 27.10.

Smittemønsteret er mindre klynger og spredte tilfeller. Det er et større utbrudd ved Østhellinga barnehage som overvåkes nøye. Vi har innført nytt tiltak med regelmessig testing for alle barn og ansatte. For øvrig er det normal hverdag med økt beredskap som innebærer fortsatt hygienetiltak og bli-hjemme-når-syk. I tillegg er det innført bruk av munnbind ved kontakt under 1 meter for uvaksinerte ansatte i eldreomsorgen.

Målet med tiltakene er å begrense smitten og beskytte sårbare pasienter. Det vil være toleranse for høyere smitte nå enn tidligere, på grunn av lavere sykdomsbyrde med mindre belastning på sykehus og lavere risiko for alvorlig sykdom. Det er fortsatt god kapasitet i helse- og omsorgstjenesten, men fastlegene og legevakt rapporterer om økt antall henvendelser med luftveis-symptomer.

En gjennomgang av indikatorene, sett i samfunnsmedisinsk sammenheng, fører til følgende oppsummering:

Til tross for økende smittetrend siste uken er sykdomsbyrden vurdert som relativt lav. Per i dag klarer vi å begrense smitten i klyngene. Testkapasiteten opprettholdes. Økende sosial aktivitet samt vintersesong vil sannsynligvis føre til økende smittetall. På grunn av vaksinedekningen forventes det fortsatt lav sykdomsbyrde med mindre alvorlig sykdom og færre innleggelser. Det er fortsatt god nok kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.

Konklusjon: Asker kommune vurderes å være på risikonivå 2.