27. august: Status fra kriseledelsen

Status for smittesituasjonen

 • Asker kommune har så langt under pandemien hatt totalt 2817 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 132 nye smittetilfeller og 3467 personer er testet ved koronaklinikken. Ingen personer er for tiden innlagt på sykehus.
 • Smitten i Asker øker nå kraftig, noe som er svært bekymringsfullt. Hovedandelen av de smittede er barn og unge i skolealder, og hver enkelt smittet har ofte et meget stort antall nærkontakter. Asker kommune oppfordrer alle innbyggere til å ta samfunnsansvar ved å følge de grunnleggende smittevernreglene og i størst mulig grad begrense antall nærkontakter.
 • Asker kommunes kapasitet knyttet til testing og smitteoppsporing er nå under sterkt press. Totalt 845 personer ble testet ved koronaklinikken torsdag 26. august.
 • Helsedirektoratet har i dag sendt brev til kommunene med råd for hvordan de kan håndtere den krevende situasjonen med økt press på testing, smitteoppsporing og vaksinasjon. Helsedirektoratet legger til grunn at kommunene ved kapasitetsutfordringer bør prioritere oppgavene i denne rekkefølgen: 
 1. Vaksinasjon
 2. Testing
 3. Smittesporing av husstandsmedlemmer og tilsvarende nære
 4. Smittesporing av øvrige nærkontakter

Status for vaksinasjon

 • Asker kommune har så langt satt 126 103 vaksinedoser. Totalt 70 183 personer er vaksinert med én dose, og av disse er 55 920 personer fullvaksinert med to doser.
 • Omkring 88,5 prosent av innbyggerne over 18 år har fått første vaksinedose, mens omkring 70,5 prosent har fått to vaksinedoser. Dette innebærer at Asker kommune ligger godt an med tanke på å nå den nasjonale målsettingen om at 90 prosent av befolkningen skal være vaksinert mot covid-19.
 • Asker kommune starter vaksinering av 16- og 17-åringer i slutten av neste uke. Vaksineringen vil primært gjennomføres på de videregående skolene i perioden 6. til 9. september. I tillegg settes det opp drop-in-timer på vaksinasjonsklinikken 3. og 10. september.

Beslutninger

Det ble fattet følgende beslutninger:

Innføring av tilpasset gult tiltaksnivå i skoler og barnehager

 • Kriseledelsen har i dag besluttet å innføre tilpasset gult tiltaksnivå i trafikklysmodellen for skoler og barnehager med virkning fra mandag 30. august. Hovedmålet er å redusere kontakten mellom barn og unge.
 • Tiltaket er i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger i brev til kommunene 27. august, der kommuner med økt smittetrykk anbefales å øke tiltaksnivået i trafikklysmodellen.
 • Tilpasset gult tiltaknivå innebærer blant annet inndeling i kohorter inne og ute for å redusere antallet nærkontakter, samt forsterket renhold av overflater for å redusere smittefaren. I tillegg videreføres bruk av karantene og hurtigstester for å begrense smitten.
 • Da det er høy vaksinasjonsgrad blant de voksne i Asker, er det ikke nødvendig å innføre alle tiltakene på gult tiltaksnivå. Foreldre kan fortsatt gå inn og levere barna sine i barnehagen og på skolen.
 • Nærmere informasjon vil bli gitt på kommunens nettsider og på den enkelte skole/barnehage.