28. april: Status fra kriseledelsen

Referat fra møte i kriseledelsen onsdag 28. april 2021.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 2 289 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 29 nye smittetilfeller og 1 604 personer er testet ved koronaklinikken. Asker kommune har hatt en tydelig synkende smittetrend den siste uken.
Andelen ukjent smitte er redusert og antallet sykehusinnleggelser er synkende.

Asker kommune utarbeider ukentlige rapporter med statistikk og vurderinger knyttet til covid-19-situasjonen. Hovedpunkter fra rapporten for uke 16:

  • I Asker kommune ble det meldt 126 nye tilfeller av covid-19 i uke 15 og 16, noe som er 110 færre tilfeller enn i uke 14 og 15 (236).
  • Av påviste tilfeller i uke 15 og 16 har 90 prosent kjent smittested og 10 prosent ukjent smittested.
  • I uke 16 har 1736 personer i Asker testet seg for covid-19, noe som er en nedgang på 423 personer sammenlignet med uken før (2159).
  • Andel av personer som testet seg i uke 16 og som fikk påvist covid-19 var 1,5 prosent, noe som er en nedgang fra 3,9 prosent i uke 15.
  • Det er gjennomført 3314 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, noe som er ca. 900 færre enn i uke 14 og 16 (4195).
  • Det er 21 601 personer i Asker som har fått første vaksinedose, og av disse er 5599 personer fullvaksinert med to doser.
  • Asker kommune vurderes å være på risikonivå 3.

Her finner du ukesrapportene i fullversjon.

Beslutninger

Det ble fattet følgende beslutning:

Gult smittevernnivå i skolene og barnehagene fra uke 18

Asker kommune har siden midten av mars hatt rødt smittevernnivå på barneskolene, ungdomsskolene og de videregående skolene, samt forsterket gult smittevernnivå i barnehagene.

Med bakgrunn i utviklingen i smittesituasjonen har kriseledelsen besluttet at det innføres gult smittevernnivå i skolene og ordinært gult smittevernnivå i barnehagene fra uke 18.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på risikonivå 3.