Status fra møte i kriseledelsen - Asker kommune tilbake på grønt nivå

Det er ikke avdekket nye smittetilfeller relatert til smittesituasjonen ved Landøya ungdomsskole og kommunen går derfor igjen ned på grønt beredskapsnivå.

Det ble fattet følgende beslutninger i kriseledelsens møte fredag 28. august.

Status for smittesituasjonen

Utviklingen i smittesituasjonen i Asker vurderes fortsatt som stabil. Kommunen har per i dag totalt 223 påvist smittede innbyggere. Den siste uken har kommunen totalt fått fire nye smittetilfeller. Ingen innbyggere er innlagt på sykehus, og det er ingen smittede i tjenestene. Kommunen har fortsatt god tilgang på smittevernutstyr.

Landøya ungdomsskole

Smittesituasjonen ved Landøya ungdomsskole, der en elev for en uke siden fikk påvist koronasmitte, følges tett. Foreløpig er det ikke avdekket nye smittetilfeller relatert til den aktuelle situasjonen. Asker kommune går derfor igjen ned på grønt beredskapsnivå.

Digital bestilling av koronatest

Asker kommune lanserte 26. august en digital selvbetjeningsløsning for timebestilling ved koronaklinikken. Bruken av selvbetjeningsløsningen er raskt økende.

Antall telefonhenvendelser har gått vesentlig ned, da mer enn halvparten av dem som kontakter koronaklinikken velger å bruke den digitale selvbetjeningsløsningen for timebestilling. Asker kommune har på det meste testet i overkant av 350 personer daglig ved koronaklinikken.

Les mer om koronatesting og timebestilling her

Evaluering av krisehåndteringen

Kriseledelsen vedtok i slutten av mai at det skal gjennomføres en ekstern evaluering av Asker kommunes krisehåndtering og kriseledelse. Asker kommunen har inngått avtale med PwC. Evalueringen vil bli gjennomført både som en underveisevalueringen høsten 2020 og en sluttevaluering våren 2021.

Evalueringen vil ha fokus på følgende områder:

  • Kriseledelse og stabsmetodikk
  • Informasjonsinnhenting og situasjonsforståelse
  • Implementering av pandemitiltak, med særlig fokus på helse
  • Krisekommunikasjon

Representanter fra PwC vil som et ledd i evalueringen delta som observatører på noen av kriseledelsens møter, samt i det øvrige beredskapsarbeidet i kommunen.