28. oktober: Status fra kriseledelsen - nye tiltak

Kriseledelsen registrerer at smittetallene i Asker og landet for øvrig øker. Kriseledelsen legger til grunn de nye nasjonale smitteverntiltakene, og innfører i tillegg noen nye lokale tiltak mot smitte og spredning av koronaviruset. Lokale og nasjonale tiltak skal sammen hindre den økende smitteutviklingen i samfunnet.

Det ble fattet følgende beslutninger:

Smitteverntiltak

Kriseledelsen registrerer at smittetallene i Asker og landet for øvrig øker. Kommunen har foreløpig god oversikt over hvor smitten oppstår. Samtidig tilsier utviklingen at kommunen må følge situasjonen løpende og hele tiden vurdere tiltak.

Kriseledelsen legger til grunn de nye nasjonale smitteverntiltakene, og innfører i tillegg noen nye lokale tiltak mot smitte og spredning av koronaviruset. Lokale og nasjonale tiltak skal sammen hindre den økende smitteutviklingen i samfunnet. De lokale tiltakene gjelder fra og med 29. oktober og fire uker fremover, og vil bli vurdert løpende.

Kriseledelsen vil understreke betydningen av at alle bidrar i dugnaden og begrenser antall kontakter i sosiale sammenhenger for å hindre smittespredning og gjøre arbeidet med smitteoppsporing enklere.

De nasjonale tiltakene er:

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.

 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.

 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement, begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

 • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

De lokale tiltakene i Asker er:

 • Sterke anbefalinger om bruk av munnbind:
  • På kollektivtransport:
   Innbyggerne skal benytte munnbind ved bruk av kollektivtransport der man ikke kan holde minimum én meters avstand. Tiltaket gjelder for alle personer over 12 år.
  • I helse- og omsorgstjenesten:
   Ansatte i sykehjem, omsorgsboliger for eldre og hjemmetjeneste skal benytte munnbind i de situasjoner der man ikke kan holde minimum én meters avstand.

 • Sterke anbefalinger om bruk av hjemmekontor:
  Ansatte i offentlige og private virksomheter skal, så langt som det er mulig, benytte hjemmekontor.

 • Sterke anbefalinger om registrering av gjester på skjenkesteder: Skjenkesteder i kommunen skal ha et system for registrering av gjester for å gjøre smittesporingen effektiv. Opplysningene skal slettes etter 14 dager.

 • Besøksrestriksjoner i sykehjem og omsorgsboliger for eldre: Kommunen presiserer besøksrestriksjoner ved sykehjem og omsorgsboliger for eldre. Det vil bli lagt ut nærmere informasjon på kommunens nettsider.

 • Folkehelseinstituttet har gitt kommunene i Oslo og Viken råd knyttet til samordning av tiltak, slik at de forsterker hverandre og gjør dem lettere å følge for befolkningen som beveger seg fra kommune til kommune.

  Asker kommune vil ha dialog med nabokommunene i løpet av de nærmeste dagene, og vil blant annet vurdere lokale tiltak innenfor følgende områder:
  • Arrangementer innendørs     
  • Private sammenkomster
  • Skjenkesteder (åpningstider og innslipp)

Beredskapsnivå

Asker kommune er på grønt beredskapsnivå.