29. januar: Status fra kriseledelsen

Smittesituasjonen i Asker og etablering av vaksinasjonsklinikk var blant temaene i dagens kriseledelsesmøte.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune utarbeider fra januar ukentlige rapporter med statistikk og vurderinger knyttet til covid-19-situasjonen.

Hovedpunkter i rapporten for uke 3:

 • I Asker kommune er det ble meldt 82 nye tilfeller av covid-19 i uke 2 og 3, noe som er en markant nedgang fra uke 53 og 1 (120).
 • Blant de 82 meldte tilfellene, har 83 prosent kjent smittested og 17 prosent har ukjent smittested.
 • I uke 3 har ca. 1500 personer i Asker testet seg for covid-19. Dette ca. 500 færre personer enn i uke 2.
 • Andel av personer som testet seg i uke 3 som fikk påvist covid-19 var 1,5 prosent. Dette er en nedgang fra 2,5 prosent i uke 2.
 • Det er gjort 2882 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, noe som er ca. 200 færre enn i uke 53 og 1 (3123).
 • Det er 1016 personer som er folkeregistrert i Asker som har fått dose 1 av vaksine mot covid-19. Kommunen begynner å sette dose 2-vaksiner i uke 4.
 • Asker kommune vurderes å være på risikonivå 4 med mulighet for utvikling til nivå 3 i løpet av de nærmeste ukene.

Etablering av vaksinasjonsklinikk

 • Vaksineringen i Asker er i rute i tråd med nasjonale føringer. Per utgangen av uke 4 er ca. 1400 personer vaksinert med første dose, mens ca. 220 personer er vaksinert med andre dose.
 • Arbeidet med etablering av vaksinasjonsklinikken og avtale med fastlegene er i prosess, og klinikken har planlagt oppstart medio februar. Vaksinasjonsklinikken har utarbeidet ulike scenarier avhengig av tilgangen på vaksiner, med en skalerbar bemanning. Full drift med vaksinering av ca. 12 000 personer per uke innebærer behov for mellom 80 og 100 ansatte på klinikken.
 • Regjeringen har varslet at de endrer noe på strategien for vaksinering, og vil benytte nasjonalt beredskapslager til vaksine 1. Asker har fått melding om at vi vil motta 1308 vaksinedoser i uke 5, noe som er en dobling fra uken før. I tillegg er flere vaksiner i siste godkjenningsfase. Dette betyr at vi regner med å kunne ha en vesentlig større produksjon ved vaksinasjonsklinikken fra medio mars.
 • Asker kommune har sendt brev til alle innbyggere over 75 år med informasjon om vaksinasjon, servicetelefon, prioriteringsrekkefølge og mulighet for å registrere seg på liste for å bli vaksinert. Mer informasjon vil bli lagt løpende ut på kommunens nettsider og i andre kommunikasjonskanaler.
 • Eget telefonnummer er opprettet for spørsmål om vaksinasjon i Asker: 66 71 59 50.

Beslutninger

Det ble fattet følgende beslutninger:

Videreføring av driften ved koronaklinikken

 • Koronaklinikken er etablert som en midlertidig organisasjonsenhet med ansvar for å gjennomføre koronatesting av befolkningen i Asker kommune. Klinikken er bemannet med personale som er omdisponert fra andre virksomheter i Asker kommune, samt ansatte som er eksternt rekruttert.
 • Asker kommune legger til grunn at koronaklinikken må være i drift frem til høsten 2021, parallelt med at vaksineringen gjennomføres. Kriseledelsen har i dag besluttet å videreføre grunnbemanningen ved koronaklinikken for testing frem til slutten av september. En forlengelse utover dette avhenger av utviklingen i situasjonen.
 • Personell ved koronaklinikken går over til ordinære stillinger i helsetjenesten når klinikken planlegges avviklet fra slutten av september 2021. Fra dette tidspunktet legges det til rette for et fortsatt testtilbud innenfor rammen av kommunens ordinære virksomhet. Det utarbeides en plan for innplassering i organisasjonen av det personalet som er eksternt rekruttert til koronaklinikken.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.

Neste møte

Neste møte i kriseledelsen gjennomføres 1. februar 2021.