29. mai: Status fra kriseledelsen

Det ble fattet følgende beslutninger i kriseledelsens møte 29. mai.

Rekruttering til korona-poliklinikken

Helsedirektoratet har gitt føringer om at kommunene skal styrke prøvetakingskapasiteten gjennom en gradvis opptrapping i tråd med utviklingen i smittesituasjonen.

Asker kommune arbeider aktivt med å rekruttere tilstrekkelig kvalifisert personell til bemanning av korona-poliklinikken. Korona-poliklinikken er i dag bemannet av helsepersonell som i hovedsak er omdisponert fra andre avdelinger i kommunen.

Kommunen har som mål å primært kunne bemanne korona-poliklinikken gjennom ekstern rekruttering, slik at øvrige ansatte i størst mulig grad kan tilbakeføres til sitt ordinære arbeid. Som en del av dette rekrutteringsarbeidet vil Asker kommune i juni og august gjennomføre målrettede rekrutteringskampanjer.