Åpner idrettsanlegg

Asker kommune opphever full stenging av idrettsanlegg, og tillater regulert aktivitet i tråd med nasjonale retningslinjer.

Norges idrettsforbund har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en overordnet og tydelig veileder som skal regulere både organisert og egenorganisert fysisk aktivitet under koronakrisen. Målet er å forhindre spredningen av koronaviruset. Målet er å legge til rette for fysisk aktivitet, samtidig som man reduserer for spredningen av koronaviruset.

Retningslinjene fra NIF må anses som minimumskrav, og for mange idretter vil strengere retningslinjer gjelde. Det er særforbundenes retningslinjer for egen idrett som skal gjelde i de tilfeller der disse er strengere enn de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF.

Asker kommune velger å åpne sine utendørsanlegg for trening, men under forutsetning om at veilederen følges og smittevernhensyn ivaretas.

Idrettslaget må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

 • Idrettslag som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og særforbund og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon (feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand).
 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende

 • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst to meters avstand, og det ikke er mer enn fem personer som deltar i en gruppe.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksen til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

- Dersom du er i tvil om aktiviteten er innenfor gjeldende regler og råd, skal ikke aktiviteten igangsettes. Retningslinjene kan endres raskt etter nye direktiver fra nasjonale myndigheter, og alle plikter å holde seg oppdatert på hvilke regler som gjelder, understreker virksomhetsleder for idrett og friluftsliv, Bente Flygind.

I anlegg eid og/eller driftet av idrettslag, er det idrettslaget som har ansvar for å regulere aktiviteten og følge opp at gjeldende retningslinjer følges. Kommunen oppfordrer til å tenke alternativt i gjennomføringen av organisert aktivitet og sørge for at alle idrettsgrener får tilgang og like muligheter for å drive aktivitet.

­På fotballbaner i Asker gjelder følgende begrensninger på antall i samtidig aktivitet:

 • 11’er-baner: maks fire grupper på fem personer
 • 7’er-baner: maks to grupper på fem personer
 • Ballbinger: maks en gruppe på fem personer
 • Hver gruppe på fem må holde seg innenfor et avgrenset område.

Alle innendørsanlegg i kommunen holder stengt.