Status fra møte i kriseledelsen i Asker 3. april 2020

Det ble i dag, 3. april, avholdt møte i kriseledelsen.

Følgende beslutninger ble tatt:

Bruk av utendørs idrettsanlegg i påsken

Asker kommune har besluttet å oppheve full stengning av utendørs idrettsanlegg, og vil fra og med dags dato tillate regulert aktivitet i tråd med de nasjonale retningslinjene for smittevern. Dette innebærer at utendørs idrettsanlegg vil være åpne for alle, både organisert og uorganisert idrett og aktivitet.

Kommunen har utarbeidet konkrete retningslinjer for bruk av anleggene. Det er blant annet gitt føringer om hvor mange personer som kan være i aktivitet samtidig, samt tilsyn. Det vises til egen sak for en nærmere beskrivelse av retningslinjene.

Bruk av nærområdene i påsken

Asker kommune legger til grunn at flere innbyggere i år vil bruke nærområdene i forbindelse med påskehøytiden. For å sikre en trygg og sikker avvikling av påsken, planlegger kommunen å forsterke tilstedeværelsen på sentrale utfartssteder. Kommunens nettsider vil løpende oppdateres med informasjon og veiledning til innbyggerne om alternative turmuligheter, kulturtilbud og aktiviteter.

Kommunen har utarbeidet følgende «påskevettregler»:

  • Start turen hjemmefra og bruk ditt nærområde.
  • Skal du andre steder? Ikke reis kollektivt og unngå fulle parkeringsplasser.
  • Ikke oppsøk steder hvor det ofte er mye folk – finn gjerne nye tur- og sykkelstier.
  • For mye mennesker på tur? Det er ingen skam å snu.
  • Gi hverandre god plass i marka, minst 1-2 meter.
  • Legg turer til andre tider enn midt på dagen.
  • Husk god håndhygiene.
  • Det er tørt i marka, så bruk kun godkjente bål- og grillplasser. Slukk godt.
  • Sitt ned og nyt naturens ro.

Smittevernutstyr

Asker kommune vurderer fortsatt å ha tilstrekkelig tilgang på smittevernutstyr for å dekke behovet på kort sikt. Flere større leveranser er i bestilling. Kommunen har etablert sentrale lagre for smittevernutstyr som sikrer at nødvendig utstyr er tilgjengelig for tjenestene.

17. mai

17. mai-komiteen arbeider med å vurdere en alternativ 17. mai-feiring med ulike typer arrangementer i tråd med nasjonale retningslinjer for smittevern.

Asker kommune avventer for øvrig nasjonale retningslinjer for gjennomføring av 17. mai.