3. februar: Status fra kriseledelsen

Status smittesituasjonen, utvikling i arbeidsledigheten og gjenåpning av aktivitet innenfor kultur- og idrettsområdet, var tema for kriseledelsen i dag.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune utarbeider ukentlige rapporter med statistikk og vurderinger knyttet til covid-19-situasjonen. Hovedpunkter fra rapporten for uke 4:

 • I Asker kommune er det ble meldt 61 nye tilfeller av covid-19 i uke 3 og 4, som er en halvering av antall tilfeller i uke 1 og 2 (126).
 • Blant de 82 meldte tilfellene har 80 prosent kjent smittested og 20 prosent har ukjent smittested.
 • I uke 4 har ca. 2000 personer i Asker testet seg for covid-19. Dette ca. 500 flere personer enn i uke 3.
 • Andel av personer som testet seg i uke 4 som fikk påvist covid-19 var 1,7 prosent, noe som er en økning fra 1,5 prosent i uke 3.
 • Det er gjort 2875 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 800 færre enn uke 1 og 2 (3709).
 • Det er 1416 personer som er folkeregistrert i Asker som har fått dose 1 av vaksine mot covid-19. 219 personer har fått dose 2.
 • Asker kommune vurderes å være på risikonivå 4 med mulighet for utvikling til nivå 3 i løpet av de nærmeste ukene.

Her kan se hele ukesrapporten i pdf-format.

Lokal forskrift opphevet

Formannskapet vedtok i sitt møte 2. februar å oppheve lokal forskrift av 12. januar om forebygging av koronasmitte. Bakgrunnen for dette er at det gjennom den nasjonale covid-19-forskriften er innført strenge smitteverntiltak for ring 2-kommuner, som Asker kommune er omfattet av, og at de nasjonale og lokale reglene i all hovedsak har vært sammenfallende.

Oppheving av den lokale forskriften får som konsekvens at kommunens treningssentre kan gjenåpne i tråd med nasjonal forskrift.

Utviklingen i arbeidsledigheten

 • Arbeidsledigheten økte kraftig våren 2020 som følge av koronapandemien. Ved utgangen av uke 53 ble det registrert 3,7 prosent helt arbeidsledige i Asker.
 • Ved utgangen av uke 4 er andelen helt arbeidsledige 4,3 prosent.
 • Statistikk fra NAV viser at reiseliv og transport, butikk- og salgsarbeid og serviceyrker er de største yrkesgruppene helt arbeidsledige i Asker.

Gjenåpning av aktivitet innenfor kultur- og idrettsområdet

 • Asker kommune har gjenåpnet en del aktiviteter og tilbud innenfor kultur- og idrettsområdet i tråd med den nasjonale covid-19-forskriften for kommuner i ring 2. Dette gjelder blant annet en delvis gjenåpning av aktiviteter ved kulturskolen, idrettshaller, ungkultur, bibliotekene og innbyggertorgene. Regjeringen legger opp til at kommunene særlig skal prioritere og legge til rette for aktivitet for barn og unge under 20 år.
 • I tråd med den nasjonale covid-19-forskriften skal kulturhus i ring 2-kommunene holdes stengt. Forskriften gjelder foreløpig frem til 10. februar, og det er knyttet usikkerhet til hvilke føringer som vil gjelde etter dette tidspunktet. For å sikre forutsigbarhet for publikum og samarbeidspartnere, vil kulturhusene holdes stengt for publikumsarrangementer ut februar. Også Bærum kulturhus holdes stengt ut februar, mens Drammen Scener holdes stengt til over påske.

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.

Neste møte i kriseledelsen gjennomføres 5. februar 2021.