3. mars: Åpner vaksinasjonsklinikk på Tofte etter påske

Kriseledelsen i Asker kommune besluttet onsdag 3. mars å etablere en vaksinasjonsklinikk i Tofte samfunnshus for innbyggere som bor helt sør i kommunen. Den skal stå klar 12. april.

Asker kommune åpnet 1. mars hovedvaksinasjonsklinikken i Lensmannslia 4 i Asker sentrum for å sikre rask og effektiv massevaksinasjon av befolkningen. I dag har kriseledelsen besluttet å åpne en ekstra vaksinasjonsklinikk i Tofte samfunnshus.

- Samfunnshuset på Tofte er et godt valg av sted. Det oppfyller krav til smittevern og tilgjengelighet. Jeg vet at mange av innbyggerne sør i kommunen syntes det ble langt å reise inn til Asker sentrum, og det er forståelig. Derfor er jeg veldig glad for at vi fant en god løsning, sier ordfører i Asker kommune Lene Conradi.

Kan vaksinere inntil 120 personer daglig

Vaksinasjonsklinikken på Tofte skal primært benyttes av innbyggere som sogner til områdene Filtvet, Tofte, Holmsbu og Klokkarstua. Dette utgjør omkring 3500 innbyggere.

Klinikken vil bli lokalisert i Tofte samfunnshus, og vil være åpen 1-2 dager i uken og dimensjoneres for å kunne vaksinere inntil 120 personer daglig. Klinikken vil først være operativ fra 12. april. Dette vil kunne endre seg avhengig av behov og tilgangen på vaksiner.

Jobber med praktiske detaljer

Kommunen jobber nå med å avklare praktiske detaljer for etableringen av vaksinasjonsklinikken på Tofte.

- Vi jobber nå med den praktiske, personellmessige og tekniske innretningen på dette tilbudet, og det vil være klart i god tid før åpning, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

Ytterligere informasjon vil bli lagt ut på kommunens nettsider fortløpende.

Samordning mellom Lensmannslia og Tofte

Asker kommune besluttet i januar å etablere en vaksinasjonsklinikk i Lensmannslia , Asker sentrum for å sikre rask og effektiv massevaksinasjon av befolkningen. Samtidig ble det da signalisert at det skulle utredes et vaksinasjonstilbud for innbyggere som bor helt sør i kommunen.

Kommunen har vurdert ulike lokasjoner for å finne en best mulig løsning og landet til slutt på Tofte samfunnshus. Den nye vaksinasjonsklinikken blir en filial av vaksinasjonsklinikken i Lensmannslia i Asker sentrum, og aktivitetene vil samordnes og koordineres tett. Klinikken på Tofte vil ha et eget vaksinasjonsteam.

Oppfordrer alle til å vaksinere seg

- Vaksinen er godt utprøvd og trygg å ta. I en slik situasjon som vi er i nå, er vi helt avhengig av god vaksineoppslutning for å oppnå at de med risiko for alvorlig sykdom er beskyttet og at vi oppnår nødvendig immunitet i befolkningen. Først da kan vi få normalisert situasjonen, og åpne samfunnet igjen, sier Grepp.

Kommunen oppfordrer alle som er mellom 18 (født i 2003) og 74 år (født 1947) og bor i Asker til å registrere om de ønsker vaksine eller ikke. På den måten kan kommunen være sikker på at alle innbyggere har mottatt tilbud om vaksine.

Innbyggere som har spørsmål om koronavaksinering, kan ringe Vaksinasjonstelefonen på telefon: 66 71 59 50. De som ønsker, har krav på tolk.

Asker kommune jobber også med tilrettelegging av vaksinering for innbyggere som har betydelige transportutfordringer.

Vaksinerer på oppdrag fra regjeringen

Det er Regjeringen som har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det betyr at kommunene har plikt til å sørge for et vaksinasjonstilbud til personer som bor eller oppholder seg i kommunen.  Kommunene har dermed ansvar for planleggingen og gjennomføringen av vaksinasjon mot koronaviruset herunder kommunikasjon og informasjon rundt dette

Minner om smittevernreglene

Asker kommune oppfordrer alle innbyggere til å hele tiden følge smittevernreglene og ta hensyn til at vi fortsatt er i en pågående pandemi.

- Vi ber alle om fortsatt å holde avstand, vaske hender og teste seg, også ved svake symptomer. Vi ber i tillegg om at alle unngår for mange nærkontakter, unngår større samlinger og hele tiden er bevisst smittefaren i samfunnet, sier kommuneoverlege Grepp.