3. september: Anbefaler å unngå nærkontakt ved fritidsaktiviteter

Kommuneoverlegen anbefaler at fritidsaktiviteter tilrettelegges slik at barn- og unge kan holde avstand og unngå nærkontakt når de deltar på fritidsaktiviteter de neste ukene. Dette er i tråd med tilpasset gult tiltaksnivå som ble innført ved skoler og barnehager tidligere i uka.

Mandag denne uken ble barnehager og skoler i Asker satt på tilpasset gult tiltaksnivå i trafikklysmodellen, etter økt smittetrend de siste ukene.

− For at tiltakene i skolen skal ha ønsket effekt, er vi avhengige av avstand og færre nærkontakter også på fritiden. Kommunen innfører ingen nye regler eller forbud, men vi ber om at alle reduserer antall nærkontakter fram til flere er vaksinert og vi får mer kontroll, presiserer kommuneoverlege Meera Grepp.

Kommunen vurderer fortløpende om tiltaksnivået bør justeres, men rådet til alle aldersgrupper er i dag: Møt færre, unngå fysisk kontakt og møt andre utendørs.

Konkurranser og kamper kan gjennomføres

Forestillinger, stevner, konkurranser, seriekamper og lignende kan gjennomføres med nødvendig nærkontakt, men for å dempe det samlede antallet nærkontakter i en periode fremover, ber kommuneoverlegen om at ordinær trening og øving ved kulturaktiviteter gjennomføres med avstand og uten nærkontakt, der det er mulig. Likeledes at man forsøker å tilrettelegge for mindre kohorter og finner gode løsninger på garderobesituasjonen. Her må organisasjonene vurdere hvordan dette kan gjennomføres.

For både kultur- og idrettsaktiviteter minner vi om at de nasjonale smittevernveilederne for de ulike fagområdene gjelder fortsatt, og at man nå i en periode også holder nødvendig avstand. Følg med på den enkelte aktivitets lokale og nasjonale nettsider for eventuelle endringer i veilederne. Ved smitteutbrudd i lagene, anbefales det også å avlyse/utsette kamper og konkurranser.

Skolearrangementer som blander kohorter bør utsettes. For konfirmasjoner gjelder nasjonale regler for arrangementer og sammenkomster.

Skoler på rødt tiltaksnivå

Foresatte med elever ved skoler på rødt tiltaksnivå, bes om å ikke sende barna på fritidsaktiviteter, så lenge skolen er på rødt nivå. Dette er i tråd med myndighetenes anbefaling om å møte lokale utbrudd med lokale tiltak.

Tilbud om vaksine til 12-15 åringer

Den 2. september besluttet regjeringen å tilby koronavaksine til ungdom i alderen 12 til 15 år. Asker kommune utarbeider nå en plan for vaksinasjonsarbeidet og igangsetter vaksinasjon av 12 – 15-åringer fra mandag. Mer informasjon finner du her på våre nettsider.

For å begrense smitte blant ungdom, innførte Asker nylig regelmessig testing av elever ved de videregående skolene i Asker.

Kort oppsummert anbefaler kommuneoverlegen både barn, unge og voksne om å følge disse rådene de neste to ukene:

  • Møt færre. Hold deg til samme vennegruppe.
  • Møt andre utendørs på fritiden fremfor innendørs.
  • Unngå fysisk kontakt.
  • Store fester frarådes. Festing bør skje i den faste vennegruppen.
  • Det er lurt å bruke munnbind i kollektivtrafikken eller på butikken hvis du ikke kan holde avstand til andre.
  • Vær hjemme hvis du er syk, også ved milde symptomer. Test deg så raskt som mulig.

Det er de nasjonale reglene og anbefalingene som gjelder for Asker. I tillegg har Asker, i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger for kommuner med høyt smittetrykk, innført tilpasset gult tiltaksnivå i trafikklysmodellen ved barnehager og skoler i Asker.

Se regler for Asker (utgått)