3. september: Status fra kriseledelsen

Status for smittesituasjonen

 • Asker kommune har så langt under pandemien hatt totalt 3071 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 257 nye smittetilfeller og 5508 personer er testet ved koronaklinikken. Testnivået tilsier at kommunen for tiden tester omkring 5 prosent av befolkningen. En person er innlagt på sykehus.

 • Asker kommune antar at smitten kommer til å holde seg på et relativt høyt nivå fremover. Kommunen vil derfor videreføre god kapasitet på testing og smitteoppsporing ut året og så lenge det er nødvendig.

Vaksinasjon av 12- til 15-åringer

 • Det er for tiden mye smitte blant barn og unge i hele landet, og regjeringen har besluttet at 12- til 15-åringer skal få tilbud om koronavaksine. Aldersgruppen vil i første omgang få tilbud om én vaksinedose.

 • Folkehelseinstituttet viser til at barn og unge sjeldent blir alvorlig syke av covid-19, og at de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen, mener nasjonale myndigheter at det likevel er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen.

 • Folkehelseinstituttet har besluttet at barn i alderen 12-15 år skal vaksineres med Pfizer-vaksinen, da det foreligger større erfaring med bruk av denne vaksinen i denne aldersgruppen.

 • Asker kommune starter vaksinering av 15-åringene allerede mandag 6. september (uke 36), mens 12- til 14-åringene vaksineres i uke 37. Vaksineringen av barn i ungdomsskolealder vil foregå på vaksinasjonsklinikken i Lensmannslia 4, mens vaksineringen av 12-åringene vil foregå på barneskolene og gjennomføres av helsesykepleierne.

 • Asker kommune regner med å ha ferdigvaksinert barn i aldersgruppen 12-15 år tidlig i uke 38.

 • Det vises til nærmere informasjon på kommunens nettsider. 

Anbefalinger knyttet til fritidsaktiviteter

 • Asker kommune har gjennomført møte med idretts- og kulturrådet, hvor hensikten har vært å drøfte tiltak for å redusere smittespredningen for barn og unge på deres fritidsarenaer.

 • Det er enighet om at fritidsaktiviteter bør tilrettelegges slik at barn og unge kan holde avstand og i størst mulig grad unngår nærkontakt når de deltar på fritidsaktiviteter de neste ukene. Dette er i tråd med tilpasset gult tiltaksnivå som ble innført ved skoler og barnehager tidligere i uken, og er viktig for at tiltakene i skolen skal ha ønsket effekt.

 • Det vises til nærmere informasjon på kommunens nettsider. 

Gjennomføring av valget 13. september

 • Asker kommune vil tilrettelegge for at alle kan delta i stortingsvalget, også dersom de er syke, i isolasjon eller i karantene.

 • Innbyggere i karantene vil etter avtale få mulighet til å stemme hjemme eller i teltet ved Vardåsen kirke om volumet er stort. Innbyggere i isolasjon vil få mulighet til å stemme hjemmefra. Det vil bli gitt nærmere informasjon på kommunens nettsider.

 • Kommunen anbefaler for øvrig at alle benytter seg av muligheten til å forhåndsstemme. Det finnes nærmere informasjon om dette på kommunens nettsider. 

1. Beredskapsnivå

Asker kommune er på risikonivå 4.