30. desember: Status kriseledelsen

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 917 påvist smittede innbyggere. To personer er fortsatt innlagt på sykehus. Det er ikke registrert flere smittede knyttet til beboeren ved en omsorgsbolig som testet positivt for Covid-19 før jul.

Testaktiviteten ved koronaklinikken har vært lavere gjennom julen, men har de siste dagene økt til i underkant av 200 testede daglig.

Kommunen er forberedt på at smittetallene kan komme til å øke i januar som følge av økt sosialt samvær i julen, og som en følge av at arbeidsinnvandrere kommer tilbake etter juleferie i sine hjemland.

Status for vaksinasjon av risikogruppene

Asker kommune er varslet om at kommunen vil motta ca. 230 koronavaksiner i uke 1, og er klare til å ta imot vaksinen og starte vaksinering umiddelbart. I tråd med nasjonale prioriteringer, vil vaksine først blir gitt til beboere i sykehjem og deretter til risikogrupper.

Alle i risikogruppene vil bli innkalt av kommunen til vaksinasjon. Det vil bli gitt god informasjon til den øvrige befolkningen i god tid før massevaksinasjonen iverksettes fra medio mars/april.

Det tas forbehold om tidsplan og fremdrift for vaksineringen, da dette avhengiger av prioriteringsrekkefølgen og kommunens tilgang på vaksiner mv.

Se her for mer informasjon om vaksine.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.