30. oktober: Status fra kriseledelsens møte

I sitt møte fredag 30. oktober fattet kriseledelsen i Asker kommune nye sterke anbefalinger om lokale smitteverntiltak. Disse kommer i tillegg til de nasjonale retningslinjene.

- Det viktigste budskapet etter dagens møte er å vise til de nasjonale retningslinjene om at man ikke skal ha flere enn 5 gjester i private hjem og ellers forsøke å begrense antall nærkontakter man har gjennom en uke og begrense antall sosiale sammenkomster, sier ordfører Lene Conradi. - Dette har både smittereduserende effekt i seg selv, men bidrar også til en enklere smitteoppsporing, understreker hun.

I dagens møte fattet kriseledelsen følgende beslutninger:

Smitteverntiltak

Kriseledelsen vedtok 28. oktober flere sterke anbefalinger om lokale smitteverntiltak.

Kriseledelsen besluttet 30. oktober ytterligere sterke anbefalinger om lokale smitteverntiltak.

En samlet oversikt over de til enhver tid gjeldende nasjonale og kommunale smitteverntiltak ligger tilgjengelig på kommunens nettsider.

Smittesituasjonen kan endre seg og tiltak vil bli vurdert fortløpende.

Lokale anbefalinger for Asker kommune

Følgende nye sterke anbefalinger om lokale tiltak i Asker ble besluttet av kriseledelsen 30. oktober:

Samlinger innendørs

  • Ved private sammenkomster i leid lokale kan man være maksimalt 50 personer dersom det er faste sitteplasser, og maksimalt 20 personer dersom det ikke er faste sitteplasser.

  • Ved publikumsarrangementer (for eksempel konsert, kino og idrettskamp) kan man være maksimalt 200 dersom det er faste sitteplasser, og maksimalt 20 personer dersom det ikke er faste sitteplasser.

Serveringssteder med skjenkebevilling

Kommunen iverksetter ekstraordinære tilsyn knyttet til oppfølging av covid-19-anbefalinger og -tiltak, blant annet ved serveringssteder, i tråd med nasjonale råd om økt tilsyn.

Nærkontakter i løpet av en uke

Sterk anbefaling om at alle holder oversikt over hvem man er sammen med i løpet av uka, slik at smittesporingen blir effektiv dersom man skulle bli smittet. Man bør unngå flere sosiale sammenkomster på samme uke.

Idrett for barn og voksne

  • Sterk anbefaling om at voksne breddeidrettsutøvere fortsatt skal holde minst én meters avstand ved trening.

  • Asker kommune legger for øvrig til grunn nasjonale regler om idrett og aktivitet fra Helsedirektoratet.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på grønt beredskapsnivå.