30. september: Kriseledelsen avviklet

Asker kommune har nå gått tilbake til ordinær ledelse, etter halvannet år med kriseledelse på grunn av korona. Kommunen vil fortsatt ha en viss beredskap.

Ikke lenger behov for faste møter

Som en følge av gjenåpningen av landet og en stabil smittesituasjon i Asker, er det ikke lenger behov for faste møter i kriseledelsen, sier ordfører Lene Conradi etter det 129. kriseledelsesmøtet onsdag ettermiddag.

Kommunen vil imidlertid overvåke situasjonen tett, og det vil fortsatt gjennomføres hyppige møter for å følge opp pandemisituasjonen på operativt nivå.

Fremdeles økt beredskap

Gjenåpningen av landet innebærer at de fleste smitteverntiltakene er fjernet, men at vi har økt beredskap for raskt å kunne iverksette tiltak hvis det blir nødvendig, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

Hun minner oss om at det fortsatt er viktig å følge de generelle smittevernrådene om å vaske hender, hoste i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er syke.

Ordfører takker innbyggere og ansatte

Sammenlignet med flere kommuner har Asker klart seg godt gjennom pandemien. Og dette mener ordfører skyldes den enorme innsatsen som har blitt lagt ned i Asker-samfunnet.

I forbindelse med gjenåpningen av samfunnet og avviklingen av kriseledelsen takker hun innbyggere for innsatsen gjennom pandemien.

- Tusen takk til alle innbyggere for at dere har fulgt opp myndighetenes råd og regler. Vi har stått sammen, selv om det har vært tøft og har begrenset vår hverdag.

Askers innbyggere har i stor grad fulgt oppfordringen om å la seg vaksinere, noe som igjen har vært viktig for at vi kunne gjenåpne Asker. Tusen takk til dere alle, sier ordfører Lene Conradi.

Komunedirektør Lars Bjerke er imponert og takknemlig for den formidable innsatsen som har blitt gjort av sine ansatte det siste halvannet året.

- Jeg ønsker å takke alle medarbeidere og ledere i Asker kommune som har gjort en helt ekstraordinær arbeidsinnsats, tatt store belastninger og lojalt stilt opp i en krevende krisesituasjon. Vi er svært takknemlig for den jobben som er gjort.

Kommunen hadde ikke fått til en like god håndtering av pandemien uten innsats fra alle våre dyktige medarbeidere, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

Evaluering av krisehåndteringen

Konsulentselskapet PWC gjennomførte tidligere en evaluering av Asker kommunes krisehåndtering og kriseledelse under hele pandemien.

Evalueringsrapporten legger til grunn at Asker kommune samlet sett har håndtert koronapandemien godt. Dette til tross for krevende omstendigheter, ny organisasjon som følge av kommunesammenslåingen, store nasjonale krav og høyt forventningspress.

Det blir spesielt trukket frem at ansatte i kommunen har gjort en betydelig innsats i en tid med høy usikkerhet, og at de har vist stor evne til endring, omstilling og samarbeid.

- Asker kommune vil bruke anbefalingene i evalueringsrapporten og øvrige erfaringer fra koronapandemien til å videreutvikle kommunens beredskapsarbeid, og som grunnlag for fremtidig håndtering av krisesituasjoner, sier kommunedirektøren.