30. september: Status fra kriseledelsen

Det ble gjort beslutninger om å iverksette tiltak for å bidra til å redusere smitten i regionen i kriseledelsens møte onsdag 30. september.

Det vises til møtet mellom helseministeren og kommunene i bo – og arbeidsregionen rundt Oslo mandag 28. september. Det anbefales at kommunene iverksetter tiltak som bidrar til å redusere smitten i regionen.

De tiltakene som Oslo har iverksatt legges til grunn, men vurderes opp mot lokale forhold og smittesituasjonen i den enkelte kommune.

Beslutninger

Kriseledelsen i Asker kommune besluttet følgende tiltak:

 • Munnbind på kollektivtransport
  En sterk anbefaling om bruk av munnbind ved all bruk av kollektivtransport også innad i kommunene. Munnbindet skal brukes ved trengsel og når man ikke kan holde en meter avstand. Dette gjelder for alle personer over 12 år.

 • Hjemmekontor
  En sterk anbefaling om økt bruk av hjemmekontor for alle som kan – i både offentlig og privat sektor.

 • Større arrangementer innendørs
  Det er viktig å redusere smitterisikoen ved gjennomføring av større arrangementer innendørs. Det er en sterk anbefaling om ikke å arrangere eller delta på innendørs arrangementer, der det er flere enn 50 deltakere og det ikke er faste sitteplasser. Det betyr at på religiøse-, kultur- og idrettsarrangementer vil man kunne være flere enn 50 personer dersom det er seteplassering. Avstandsregelen om én meter gjelder. 
   
 • Registrering av gjester på skjenkesteder
  Alle skjenkesteder i kommunen anbefales å ha et system for registrering for å gjøre smittesporingen mer effektiv dersom en gjest får påvist korona etter besøket. Opplysningene skal slettes etter 14 dager.

 • Munnbind i hjemmesykepleien
  Vi innfører nå bruk av munnbind i hjemmesykepleien når en ikke kan holde en meter avstand.

Beredskapsnivå

 Asker kommune er på grønt beredskapsnivå.