31. oktober: Ansatt på Risenga bo- og omsorgssenter har testet positivt for covid-19

En ansatt ved en avdeling ved Risenga bo- og omsorgssenter har i dag testet positivt for covid-19-smitte. Risenga driftes av Stendi på oppdrag fra Asker kommune.

Det er satt i gang systematisk kartlegging og smittesporing i henhold til gjeldende rutiner fra FHI. Alle berørte ansatte og beboere på gjeldende avdeling er satt i karantene og testes. Det gjennomføres forsterket renhold og smittevernutstyr benyttes etter gjeldende retningslinjer fra FHI.

– Vi følger våre rutiner for å håndtere smitte ved bo-og omsorgssentrene i Asker. Vi har god dialog med leder av virksomheten og følger situasjonen tett. Stendi har informert beboere, pårørende og ansatte. Vi har besluttet å sette 28 personer, 16 beboere og 12 ansatte, i karantene, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

I følge kommuneoverlegen er man nå igang med å teste alle aktuelle beboere. Som et føre var-prinsipp har kommuneoverlegen i Asker, sammen med Stendi, besluttet å innføre besøkstopp på alle avdelinger inntil prøvesvar foreligger. 

- Vi har besluttet å innføre en kortvarig besøksstans i karantenetiden, så vi sikrer at smitten ikke sprer seg videre til andre på sykehjemmet, sier Grepp.

Kommunens sykehjem og heldøgns bo- og behandlingssentre har gode smittevernrutiner, og det er blant annet innført bruk av munnbind.

Se her for informasjon fra Stendi, som drifter Risenga bo. og omsorgssenter.