4. august: Vil bruke både BioNTech/Pfizer og Moderna som andre vaksinedose

I sommer får Norge, og derfor også Asker, tildelt færre vaksiner fra Pfizer enn ventet, samtidig som det kommer flere vaksiner fra Moderna. Det betyr at noen av innbyggerne i Asker som har fått vaksinen fra Pfizer som dose 1, får Moderna som dose 2.

Asker kommune vil få flere vaksiner uke 32 enn tidligere prognoser har antydet. Asker får tildelt 3.000 doser med Moderna-vaksine, men kun 876 doser med Pfizer. Det betyr at flere innbyggere får andre dose tidligere enn forventet.  

Bygget på samme teknologi

FHI har gjort en vurdering av dette, og konkludert med at Modernas vaksine kan gis som andre dose også til dem som har fått Pfizers vaksine som første dose.

Vaksinene fra Moderna og Pfizer er svært like i hvordan de er bygget opp og fungerer.

– Begge vaksinene bygger på den samme teknologien og beskytter mot den samme delen av koronaviruset som kalles spike-proteinet. Dose to forsterker beskyttelsen uavhengig av hvilken av de to mRNA-vaksinene som gis, og hvilken av dem som er gitt tidligere, sier assisterende kommuneoverlege, Kjetil Andreas Nesland.

Anbefaler alle å takke ja

–  Pandemien er ikke over, og vaksinasjon er det viktigste redskapet vi har for å bekjempe den. Vi anbefaler alle å takke ja til den vaksinen som tilbys, sier Nesland.

I likhet med tidligere vil ikke innbyggerne kunne velge vaksinetype, men når de møter opp til timen på vaksinasjonsdagen vil de få beskjed om hvilken vaksine de vil motta.

Gode erfaringer fra andre land

Kombinasjon av ulike koronavaksiner anbefales av det europeiske smittevernbyrået (ECDC) når den samme vaksinetypen ikke er tilgjengelig. Land som blant annet Canada og Storbritannia kombinerer som Norge også forskjellige koronavaksiner. Kombinasjon av to forskjellige vaksiner har her vist seg å ikke ha noen andre typer bivirkninger enn det som er sett ved bruk av to doser av samme vaksine.