4. januar: Status kriseledelsen

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 946 påvist smittede innbyggere. To personer er fortsatt innlagt på sykehus.

Testaktiviteten ved koronaklinikken har vært lavere gjennom jule- og nyttårshøytiden. Kommuneoverlegen er bekymret for dette, da det kan medføre at færre smittetilfeller oppdages. Kommuneoverlegen oppfordrer derfor alle med symptomer til å teste seg.

Time til testing bestilles enkelt ved å benytte kommunens digitale timebestillingsløsning eller ved å ringe koronatelefonen. Det vises til kommunens nettsider for nærmere informasjon.

Innføring av flere nasjonale smitteverntiltak

Regjeringen vedtok med virkning fra 4. januar en rekke forsterkede nasjonale smitteverntiltak som foreløpig gjelder i to uker frem til 18. januar. Tiltakene skal bidra til å holde kontroll på smittespredningen og begrense ny økning i smitten. Det vises til nærmere informasjon på regjeringens nettsider.

Flere av de nye nasjonale tiltakene er allerede gjeldende for Asker kommune gjennom lokal forskrift eller beslutninger i kriseledelsen. Dette gjelder blant annet skjenkeforbud, rødt smittevernnivå i ungdomsskoler og videregående skoler, påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum én meter, bruk av hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig, samt stengning av treningssentre, bingo- og svømmehaller. Det vises til kommunens nettsider for oppdatert informasjon om råd og regler i Asker.

Asker kommune vil i tiden fremover ha tett dialog med idrettsrådet, kulturrådet og næringslivet om konsekvensene av de nye nasjonale tiltakene. Det vil bli lagt frem sak om status for smittesituasjonen i Asker i formannskapet 12. januar.

Vurdering av rødt smittevernnivå i barnehager og barneskoler

Som en del av de forsterkede nasjonale tiltakene, ber regjeringen kommuner og regioner med stort smittetrykk om å vurdere å innføre rødt smittevernnivå i barnehager og barneskoler.

Asker inngår i bo- og arbeidsregionen rundt Oslo, som i lengre tid har hatt et høyt smittetrykk. Kommunen vurderer nå om det vil være aktuelt å innføre rødt smittevernnivå i barnehager og barneskoler, og har i denne forbindelse tett dialog med nabokommuner. Det vil i vurderingen legges vekt på i størst mulig grad å skjerme sårbare grupper og de yngste barna, samt redusere ulempene for foreldre.

Status for vaksinasjon av befolkningen

Asker kommune mottar de første koronavaksinene tirsdag 5. januar. Kommunen er forberedt på gjennomføre vaksineringen av beboere på sykehjem så raskt og effektivt som mulig.

I henhold til nye nasjonale prioriteringer, kan inntil 20 prosent av vaksinene gå til helsepersonell i førstelinjen. Asker kommune vil følge opp dette med vaksinering av aktuelle ansatte etter prioriteringsliste.

Beslutninger

Det ble ikke fattet beslutninger i møtet.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.

Neste møte i kriseledelsen gjennomføres 6. januar 2021.