4. juni: Status fra kriseledelsen

Referat fra møte i kriseledelsen fredag 4. juni 2021.

Status og informasjonsutveksling

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har så langt under pandemien hatt totalt 2 452 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 31 nye smittetilfeller og 2 450 personer er testet ved koronaklinikken.

Pålegg om etablering av karantenehotell i Asker

Asker kommune mottok 3. juni brev fra Statsforvalteren i Oslo og Viken med pålegg om å sørge for tilbud om plasser på karantenehotell for innreisende etter covid-19-forskriften.

Asker kommune har vært i dialog med hoteller i kommunen og forespurt om disse kan benyttes som karantenehotell, samt eventuelt fra hvilket tidspunkt plasser kan være tilgjengelig.

Det arbeides med å inngå avtaler med aktuelle hoteller, med sikte på at kommunen så raskt som mulig kan tilby plasser om karantenehotell i tråd med føringene fra statsforvalteren.

Asker kommune er bekymret for smittesituasjonen ved etablering av karantenehotell i Asker sentrum. Dette gjelder spesielt karantenegjestenes tillatelse til å forlate hotellet, og den risikoen som knytter seg til at de da vil ha mulighet til å benytte tilbud i Asker sentrum som kjøpesentre, butikker og spise- og serveringssteder.

Asker er et stort trafikknutepunkt med en rekke kommersielle tilbud, noe som innebærer at mange personer daglig oppholder seg i sentrum. Det foreligger ikke nasjonale føringer som regulerer karantenegjestenes muligheter til å forlate hotellet.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på risikonivå 2.