4. mai: Status fra møte i kriseledelsen

Omsorgstilbud for barn med foresatte i samfunnskritiske funksjoner og arbeidet med utvidet testkapasitet for korona var blant sakene kriseledelsen behandlet i dagens møte.

Status for smittesituasjonen

Utviklingen i smittesituasjonen i Asker vurderes fortsatt som stabil. Kommunen har per i dag, 4. mai, 181 smittede innbyggere, hvorav én er innlagt på sykehus. Antallet smittede ansatte er også svært lavt.

Lager for smittevernutstyr

Asker kommune vurderer fortsatt å ha tilstrekkelig tilgang på smittevernutstyr for å dekke behovet på kort sikt. Kommunen har etablert sentrale lagre for smittevernutstyr som sikrer at nødvendig utstyr er tilgjengelig for de ulike tjenestene.

Økt testkapasitet

Kommunen planlegger for økt prøvetakingskapasitet i tråd med nasjonale føringer. Sentrale problemstillinger som blant annet lokalisering og rekruttering av personell vil bli avklart i tiden fremover.

Omsorgstilbud for barn med foresatte i samfunnskritiske funksjoner

Asker kommune tilbyr, i tråd med nasjonale føringer, et omsorgstilbud for barn på 1. til 4. trinn som har foresatte i samfunnskritiske funksjoner. Statlige myndigheter har lagt til grunn at omsorgstilbudet kan gis til barn opp til 12 år (5. og 6. trinn), men har samtidig presisert at terskelen for å få tilbud skal være høy.

Kriseledelsen har i dag besluttet å utvide omsorgstilbudet til også å omfatte barn på 5. og 6. trinn, der begge foresatte har en samfunnskritisk funksjon. Denne utvidelsen betyr at de familiene som trenger det mest nå vil få et tilbud. Utvidelsen av omsorgstilbudet er i tråd med tilsvarende praksis i Oslo og andre kommuner.