4. september: Status fra møte i kriseledelsen

Referat fra møte i kriseledelsen 4. september 2020.

Det ble gitt en kort orientering om status for følgende temaer:

  • Smittesituasjonen
  • Smitteverntiltak for å redusere konsekvenser for bemanningen av kritiske samfunnsfunksjoner
  • Tiltak for å bistå og veilede befolkningen til å overholde råd fra Folkehelseinstituttet
  • Omlegging av virksomhet og kontinuitetsplanlegging for å øke kapasiteten for kritiske samfunnsfunksjoner
  • Risikoanalyse og planarbeid på mellomlag og lang sikt
  • Personellsituasjonen
  • Samarbeid med andre beredskapsaktører
  • Samarbeid med frivilligheten
  • Kommunikasjon eksternt og internt

Status for smittesituasjonen

Vi har et mindre smitteutbrudd blant en gruppe unge mennesker i 20-årene. Per torsdag 3. september er fem personer bekreftet smittet. Det ble meldt en smittet person fra Lier kommune 1. september. Fire smittede personer er blitt meldt i Asker fra 31. august til 3. september. 60 nærkontakter er satt i karantene.

Alle de smittede tilhører samme miljø. Kommunen følger situasjonen tett, og er godt i gang med smitteoppsporing. Smittekilden er foreløpig ukjent. Vi venter på flere testsvar de nærmeste dagene. Det er ikke registrert nye smittede per fredag 4. september klokken 14.30.

Smitteoppsporingsteamet i Asker kommune har opprettet samarbeid med andre berørte kommuner for oppfølging av nærkontakter.

Det ble ikke fattet beslutninger i møtet.