5. februar: Letter opp besøksrestriksjonene for bo- og omsorgssentre

Fra og med mandag 8. februar blir det lettere å besøke eldre på bo- og omsorgssentre i Asker.

Mange eldre har levd med strenge besøksrestriksjoner i lang tid, og de ansatte har fulgt mange smittevernrutiner.

De nye rådene, som gjelder fra mandag, 8 februar, er basert på anbefalinger fra nasjonale myndigheter og kommuneoverlegen i Asker kommune.  

Gjeldende besøksrutiner for omsorgsbolig for eldre og ved korttidsavdelinger opprettholdes, fordi ikke alle beboere her er vaksinert.

Viktige endringer ved sykehjem:

  • Besøk trenger ikke lenger å avklares med sykehjemmet i forkant. Det bør vurderes å avklare besøk i forkant, hvis mange kommer samtidig, slik at det blir vanskelig å overholde råd om avstand.
  • Besøkende må fortsatt opprettholde 1 meters avstand til den de besøker, andre beboere og ansatte. Beboere som er vaksinert kan ha nær kontakt med et begrenset antall besøkende som ikke er vaksinert, og at dette er de samme personene over tid.
  • Besøk på sykehjem kan foreløpig ikke foregå i fellesarealer fordi det er beboere og ansatte som ikke er vaksinert.
  • Dette er tillatt med besøk utenfor sykehjemmet men fortsatt anbefalt at besøk utenfor sykehjemmet begrenses inntil videre.

Kan ha fysisk kontakt

Om både beboer og den besøkende er fullvaksinert kan de ha fysisk kontakt. Beboer som er vaksinert kan ha nærkontakt med noen faste besøkende som ikke er vaksinert. 

Bo- og omsorgssentrene vil fortsatt vurdere behov for besøksstans dersom det kommer utbrudd eller uavklarte situasjoner, selv om beboerne er vaksinert.

Les mer om besøksrutiner her.