Blir mer effektive i den lokale smittejakten

Asker kommune har vært med å teste et nytt smittesporingsverktøy til bruk mot covid 19 som nå tilbys norske kommuner. Verktøyet DHIS2 vil gjøre smittejakten enklere, og er utviklet i et samarbeid mellom KS, UiO og Folkehelseinstituttet (FHI).

Det digitale verktøyet vil gi kommunene svært viktig informasjon som gjør det mulig å holde kontroll på smitten. Til nå har smittejegerne i kommunene brukt både penn, papir og exel for å holde oversikten.

Effektivt mot covid 19

- Kommunenes smittejegere gjør en formidabel innsats for å spor smitte og ivareta innbyggerne. Frem til nå har kommuner med enkle og delvis uegnede verktøy holdt oversikten slik at smitten ikke skal spre seg. Flere har sett behovet for et digitalt verktøy som kan gi god oppfølgingen av smittede personer og dem som er i karantene, sier styreleder i KS Bjørn Arild Gram.

Verktøyet heter DHIS2 og er utviklet av Universitetet i Oslo i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO). DHIS2 gjør det lettere å få oversikt over lokale smitteutbrudd, følge opp smittede og innbyggere i karantene, i tillegg får FHI en bedre nasjonal oversikt.

– Med dette systemet får vi en nasjonal oversikt over hvor smitten foregår i samfunnet. Når kommunene legger inn informasjon fra smittesporingsarbeidet i ett program, kan vi etter hvert få en oversikt over hvor mange som er smittet i hjemmet, på arbeidsplassen, på helseinstitusjon eller på reise, for å nevne noen eksempler, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Asker har testet smittesporingsverktøyet

Det er første gang verktøyet tas i bruk i Norge. 19 land bruker allerede verktøyet som er utviklet med norske bistandspenger.

Asker kommune har vært med å teste DHIS2 og tilpasse det til norske forhold. Flere risiko- og sikkerhetsvurderinger er gjennomført. Kommunen har akkurat tatt i bruk DHIS2 og nå er DHIS2 tilgjengelig for alle landets kommuner gjennom KS sin plattform for digitale fellestjenester.

- I Asker så vi tidlig et behov for et digitalt verktøy for smittesporing og kontaktet KS. Vi er derfor veldig glade for at KS og FHI grep fatt i dette og at vi sammen med flere andre kommuner har fått lov til å teste ut og bidra inn i utviklingen av smittesporingsverktøyet, sier ordfører Lene Conradi. – Dette er et stort løft for våre smittejegere og vil sørge for sikrere og mer effektiv smittesporing.

Verktøyet tas nå i bruk i Asker kommunes smittesporingsarbeid.

Digital smittesporing

DHIS2 er et annet verktøy enn Smittestopp-appen. DHIS2 er et verktøy for oversikt over smittede og innbyggere i karantene, mens Smittestopp-appen skal kunne varsle brukerne direkte om smitte og gi oversikt over utviklingen av nærkontakter i samfunnet.

Alle opplysninger som Asker kommune innhenter om innbyggere som er koronasmittet i Asker behandles i henhold til vår personvernerklæring.

Her finner du personvernerklæringen til Asker kommune. 

Kontaktpersoner

For Asker kommune:

Pia Virmalainen Jøsendal, Virksomhetsarkitekt, Avdeling for digitalisering
Meera Grepp, kommuneoverlege

Har du behov for å snakke med smittesporerne i kommunen, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99.

For Folkehelseinstituttet:

Ring medievakt på telefon: 21 07 83 00

For KS:

Bjørn Arild Gram, styreleder i KS, er tilgjengelig for intervju. Kommunikasjonsrådgiver Tonje Torsgard kan kontaktes for å lage intervjuavtale, telefon 959 61 067.