5. november: Status kriseledelsen - nye nasjonale koronatiltak og vurdering av nye lokale tiltak

Kriseledelsen i Asker møttes torsdag ettermiddag for å gjennomgå de nye nasjonale koronatiltakene som regjeringen la fram torsdag formiddag.

Både nasjonalt og lokalt har det den siste tiden vært en sterk økning i smittespredningen.

Regjeringen legger til grunn at Norge er i starten av en andre smittebølge, og har i dag kommet med flere nye nasjonale innstramminger.

I tillegg har regjeringen bedt om at kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre ytterligere innstramminger utover de nasjonale tiltakene. Tiltakene skal sørge for at vi unngår ukontrollert smittespredning, overbelastning av helsevesenet og nedstengning av samfunnet. Det vises til nærmere redegjørelse i regjeringens pressemelding.

Skal vurdere ytterligere lokale/regionale tiltak

Kriseledelsen vil frem mot sitt neste møte i morgen 6/11, vurdere ytterligere kommunale råd og tiltak. Det vil trolig være aktuelt at noen av tiltakene vedtas som lokale forskrifter.

Ekstraordinært formannskapsmøte

Formannskapet er i denne forbindelse innkalt til ekstraordinært møte mandag 9. november kl. 17.00-18.00.

Asker kommune vil så langt som mulig søke å samordne og harmonisere tiltak og forskrifter med kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregionen rundt Oslo.

Beredskapsnivå - gult

Som en følge av nye nasjonale føringer og økt smittespredning i vår bo- og arbeidsmarkedsregion, går Asker kommune fra i dag over i gul beredskap.