6. april: Status fra møte i kriseledelsen

Det ble fattet følgende beslutning av kriseledelsen mandag 6. april:

Bruk av utendørs idrettsanlegg

Asker kommune besluttet 3. april å oppheve full stengning av utendørs idrettsanlegg, og tillate regulert aktivitet i tråd med de nasjonale retningslinjene for smittevern. Det viser seg at landets kommuner praktiserer retningslinjene fra Helsedirektoratet og Norges idrettsforbund svært ulikt.

Asker kommune har mandag besluttet å forsterke fokuset på retningslinjene fra Helsedirektoratet og Norges idrettsforbund. Det innebærer at det kan utøves idrettsaktivitet i mindre grupper på inntil fem personer som holder en avstand på minimum to meter, og der det ikke forekommer fysisk nærhet mellom deltakerne. Av smittevernhensyn har kommunen satt begrensninger for hvor mange personer som maksimalt kan være på idrettsbanene samtidig, avhengig av banenes størrelse.

Det vises til kommunens nettsider for oppdatert informasjon om bruk av idrettsanleggene. Oppdatert informasjon vil også bli sendt til idrettslagene via Asker idrettsråd.