6. januar: Rødt tiltaksnivå i askerskolen

Kriseledelsen i Asker har besluttet å innføre rødt tiltaksnivå for skoler fra og med mandag 11. januar til og med fredag 22. januar. Barnehagene fortsetter på gult tiltaksnivå i trafikklysmodellen.

Som en del av de forsterkede nasjonale koronatiltakene, har regjeringen bedt kommuner i regioner med stort smittetrykk om å vurdere å innføre rødt smittevernnivå i barnehager og barneskoler. Asker inngår i bo- og arbeidsregionen rundt Oslo, som i lengre tid har hatt et høyt smittetrykk.

Nasjonale helsemyndigheter legger til grunn at det som følge av lav testing og utbredelse av muterte virusvarianter, som i større grad smitter blant barn og unge, er grunn til å være føre var med tanke på tiltak. Situasjonen er alvorlig og kan komme ut av kontroll.

– Smittetrykket er fortsatt høyt i Asker. Vi følger derfor anbefalingene fra nasjonale myndigheter, i likhet med flere omkringliggende kommuner, og ser behovet for å skjerpe smitteverntiltakene. Målet med å innføre rødt tiltaksnivå i askerskolen er å bidra til å holde smittetrykket nede, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

Han legger til at kommunen har vært i kontakt med andre kommuner i regionen, og flere av disse har besluttet eller vurderer å sette barnehager og barneskoler på rødt tiltaksnivå.

Barnehagene på gult tiltaksnivå

Barnehagene fortsetter på gult tiltaksnivå, med følgende forsterkede tiltak: 

 • Kohorter kan ikke samarbeide
 • Én person fra hver familie leverer og henter  
 • Alle møter blir digitale, også foreldresamtaler og foreldremøter
 • Pauser avvikles innenfor egen kohort og ikke i felles pauserom
 • Barnehagene vil ha løpende dialog med foresatte om oppholdstid for det enkelte barn, for å sikre forutsigbar og tilstrekkelig bemanning.

– Tiltaksbyrden skal være minst mulig for barn. Smittetrykket er lavere i barnehagene og kriseledelsen vurderer at det er tilstrekkelig å fortsette driften på gult tiltaksnivå, med enkelte forsterkede tiltak som rettes særlig mot organisering av barnehagehverdagen. Kommunen følger situasjonen tett og endrer ved behov, sier Lars Bjerke.

Alle ungdomskolene i Asker er allerede på rødt tiltaksnivå.

– Skolene er godt forberedt

På rødt tiltaksnivå skal elevene deles inn i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense oppmøte i skoler og SFO. Skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.

– Dette er vi godt forberedt på og gode rutiner er innarbeidet allerede. Rektorer har lagt planer for sine skoler, som de nå iverksetter, sier direktør for oppvekst, Kai Erik Lund.

Alle foresatte og elever vil få mer informasjon direkte fra skolen.

Rødt tiltaksnivå i barneskolen

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • Rutiner for forsterket renhold
 • Dele elever inn i mindre kohorter
 • Kohortene bør ha faste klasserom
 • Tilstrebe å ha 1 meter avstand mellom elever og ansatte
 • Holde avstand i pauser og friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
 • Vurdere ulike oppmøtetider for elever

Test deg ved symptomer

Kommunedirektør Lars Bjerke minner om at har du symptomer på luftveisinfeksjon, må du teste deg. Er du syk skal du holde deg hjemme.

Les mer om skoler og barnehager under koronapandemien