6. juli: Lån tur- og sportsutstyr gratis

Og bli med på morsomme aktivitetsdager i sommer.

Barn som padler
I juni vedtok formannskapet i Asker å sette av 500 000 kroner til ekstraordinære sommeraktiviteter for barn og unge. Deler av summen går til å støtte BUA og BUA aktiv som tilbyr flere fritidsaktiviteter i Asker gjennom sommeren.
 
Har du lyst til å prøve noe nytt? Og det, helt uten at du må kjøpe utstyret først? Bare stikk innom BUA. Du finner BUA både på Klokkarstua samt i Heggedal.
 
- Her tilbyr vi gratis utlån av utstyr til både sport og friluftsliv. Tilbudet er først og fremst rettet mot barn og unge, men i de fleste utstyrsordningene kan alle låne. Målet er å gi flere muligheten til å være fysisk aktive og teste flere forskjellige aktiviteter, uten å være avheng av å kjøpe utstyr. På den måten bidrar vi til inkludering og bedre folkehelse, forteller Heidi Merete Johansen, inkluderingsansvarlig i Asker idrettsråd, som driver BUA i Asker kommune.

Aktivitetsdager flere ganger i uken 

I tillegg til de faste utlånsordningene, vil det være mulig å låne utstyr også andre steder i kommunen.
 
- Vi pakker BUA-henger og reiser på turné. I tillegg til utlån, blir det også fire aktivitetsdager per uke på ulike steder i Asker. Her vil vi skape aktiviteter for barn og unge i samarbeid med lokale lag og foreninger. Det er gratis å delta og alle kan være med. Flere steder bruker vi lokal ungdom som aktivitetsledere, i tillegg til våre egne ansatte, sier Johansen.

Viktig tiltak

Det var i juni at Asker kommune vedtok å bruke en halv million kroner på ekstraordinære sommeraktiviteter for barn og unge. Disse kommer i tillegg til de mange tilbudene som allerede er finansiert gjennom budsjettet. BUA er et av tiltakene som får støtte.
 
- Vi ønsker at barn og unge i Asker skal kunne finne gode sommeraktiviteter gjennom hele sommeren og i hele den nye kommunen. BUAs tilbud bidrar til å skape aktivitet i flere av våre tettsteder, samtidig som vi gir lokale ungdommer mulighet til å få arbeidserfaring som aktivitetsledere. Dette er et flott tiltak som kanskje også klarer å få flere barn og unge til å interessere seg for organiserte fritidsaktiviteter, sier virksomhetsleder for idrett og friluftsliv, Bente Flygind.
 
Åpningstidene til BUA finner du her.
 
Oversikt over de ulike aktivitetsdagene og hvor BUA-hengeren befinner seg i kommunen, kan du finne her.