6. mai: Status fra kriseledelsen

Kriseledelsen besluttet i dag en gradvis gjenåpning av bibliotekene i Asker fra og med mandag 11. mai. Det vil være justerte åpningstider.

Gjenåpning av bibliotekene

Kriseledelsen har i dag besluttet at bibliotekene gjenåpnes fra 11. mai med justerte åpningstider. Tilbudet vil i den første fasen være redusert, da det ikke legges til rette for arrangementer, klassebesøk, studier eller ad hoc-møter.

Gjenåpningen av bibliotekene vil evalueres løpende. Ved endringer i smittesituasjonen, eller ved behov for omdisponering av personell til andre virksomheter, kan det bli nødvendig å redusere tilbudet.