Kommunen har inngått ny avtale med fastlegene i Asker

Asker kommune og fastlegene har inngått en ny avtale slik at kommunen kan disponere fastlegene i arbeidet med koronasituasjonen.

- Vi er svært glade for å ha fått på plass denne avtalen, sier Jostein Bø, HR-sjef i Asker kommune. - Koronautbruddet kan medføre behov for at leger som inngår i fastlegeordningen kan utføre arbeid for Asker kommune, og på denne måten har kommunen forutsigbarhet på legekapasiteten i en svært krevende situasjon.

Avtalen gjør det mulig for kommunen å disponere fastlegene kveld, natt og helg. Avlønningen er basert på særavtalen mellom KS og Den norske legeforening om vilkår for leger i fastlegeordningen (SFS 2305), og gir i tillegg rett til sykepenger for avtalt arbeid/vakter, rett til pensjonsopptjening, feriepenger og forsikringer.

Fastlegene får praksiskompensasjon for arbeid som de utfører for kommunen på dagtid. Dessuten er fastlegene sikret praksiskompensasjon dersom de må i karantene eller i isolasjon som følge av arbeidet de utfører for kommunen. Arbeid for kommunen utover egen legepraksis skal dekkes ved frivillighet, og byrden forsøkes fordelt jevnt mellom de ulike fastlegekontorene.

- Vi opplever at fastlegene har vært imøtekommende i prosessen, og vist vilje til å finne gode praktiske løsninger, sier Bø.