7. april: Status fra kriseledelsen

Kort fortalt

Referat fra møte i kriseledelsen i Asker kommune, 7. april 2021.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 2 070 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 164 nye smittetilfeller og 2615 personer er testet ved koronaklinikken. 8 personer er innlagt på sykehus.

Asker kommune utarbeider ukentlige rapporter med statistikk og vurderinger knyttet til covid-19-situasjonen.

Hovedpunkter fra rapporten for uke 13:

  • I Asker kommune ble det meldt 298 nye tilfeller av covid-19 i uke 12 og 13, noe som er 84 færre tilfeller enn uke 11 og 12 (382).
  • Av påviste tilfeller i uke 12 og 13 har 84 prosent kjent smittested og 16 prosent ukjent smittested.
  • I uke 13 har 2220 personer i Asker testet seg for covid-19, noe som er en nedgang på ca. 2050 sammenlignet med uken før (4267).
  • Andel av personer som testet seg i uke 13 og som fikk påvist covid-19 var 5,4 prosent, noe som var en økning fra 3,4 prosent uken før.
  • Det er gjennomført 6920 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, noe som er ca. 2500 færre enn i uke 11 og 12 (9412).
  • Det er 12 768 personer i Asker som har fått 1 vaksinedose, og av disse er 4070 personer fullvaksinert med to doser.
  • Asker kommune vurderes å være på risikonivå 4.

Hele ukerapporten finner du her.

Kommunene i Viken er omfattet av covid-19-forskriftens kapittel 5A frem til og med 11. april. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nå anbefalinger om tiltak etter 11. april.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har varslet om at kommunene vil bli innkalt til snarlig møte hvor anbefalingene blir presentert og drøftet.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på risikonivå 4.