7. juni: Status fra kriseledelsen

Referat fra møte i kriseledelsen mandag 7. juni 2021.

Status og informasjonsutveksling

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har på langt under pandemien hatt totalt 2455 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 17 nye smittetilfeller og 1918 personer er testet ved koronaklinikken.

Asker kommune har den siste uken hatt få smittetilfeller. Kommunen har imidlertid hatt vedvarende smitte over tid, og det er en risiko for at smitten igjen kan stige. Det er derfor viktig å opprettholde gode smitteverntiltak.

Status for vaksinasjon

Asker kommune har så langt satt 54 287 vaksinedoser. Det er 32 138 personer i Asker som har fått en vaksinedose, og av disse er 22 149 personer fullvaksinert med to doser.

Kommunen begynner denne uken med vaksinasjon av personer i aldersgruppen 55-64 år.

Status for etablering av karantenehotell

Asker kommune har fått pålegg fra Statsforvalteren i Oslo og Viken om å etablere karantenehotell for innreisende etter covid-19-forskriften.

Kommunen er i dialog med aktuelle hoteller, og arbeider for å kunne etablere et tilbud så snart som mulig. Asker kommune har i dag deltatt på møte med Justisdepartementet om behovet for enhetlige prinsipper for drift av karantenehotell i kommunene.

Beslutninger

Det ble ikke fattet beslutninger i møtet.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på risikonivå 2.