7. mai: Ekstraordinært formannskapsmøte skal behandle lokal forskrift

Regjeringen har i dag, fredag 7. mai, besluttet å oppheve regionale tiltak for flere kommuner i Viken, blant annet Asker kommune, fra og med 10. mai.

Samtidig anbefales det at Asker kommune innfører forsterkede lokale smitteverntiltak gjennom en lokal forskrift med virkning fra 10. mai.

Formannskapet blir derfor innkalt til et ekstraordinært møte lørdag 8. mai kl. 1600 for å behandle forslag til lokal forskrift. Forskriften skal ivareta nødvendige og forholdsmessige smitteverntiltak i Asker kommuner og foreslås gjeldende fra og med mandag 10. mai 2021 og inntil videre.

Smittesituasjonen i Asker kommune

Smittesituasjonen i Asker er i dag oversiktlig, og det har vært en tydelig synkende smittetrend i Asker de siste ukene.

- Det er svært gledelig at vi over tid har opplevd synkende smittetall i Asker og dermed kan fortsette med en gradvis åpning av samfunnet, sier ordfører Lene Conradi. – Det er likevel viktig at vi fortsetter med lokale tiltak og koordineringen med våre nabokommuner for å holde smittetallene nede.

- Hvilke lokale tiltak som skal gjelde i Asker kommune fra 10. mai skal formannskapet ta stilling til i sitt møte i morgen, sier Conradi.

Asker har hatt strenge regionale tiltak, som del av nasjonal forskrift, over en lang periode nå, og målet med smitteverntiltakene er å sikre fortsatt nedgang av og stabilisering av smitten slik at samfunnet kan gjenåpnes trinnvis.

Vi minner om at Asker er under gjeldene regelverk til og med 9. mai, og oppfordrer alle til å følge råd og regler for å bidra til at smitten fortsatt holdes nede i samfunnet.

Se pressemelding på regjeringen.no

Se møteinnkalling og forslag til ny lokal forskrift om forsterkede smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19)

Formannskapsmøtet er digitalt og kan følges på kommunens nettsider.