7. oktober: Status fra kriseledelsen

Kriseledelsen bekrefter at Asker kommune fortsatt er på grønt beredskapsnivå, da smittesituasjonen er stabil.

Status for smittesituasjonen

Smittesituasjonen i Asker vurderes fortsatt som stabil, og kommunen har per i dag totalt 263 påvist smittede innbyggere.

Det er kun registrert ett nytt smittetilfelle så langt denne uken. Samtidig har flere innbyggere blitt testet ved koronaklinikken.

Det ble mandag 5. oktober testet totalt 275 personer ved koronaklinikken, mens antallet var 205 personer mandag 28. september.

Som en oppfølging av møtet sist uke med helseministeren og andre kommuner i bo- og arbeidsregionen rundt Oslo, vedtok kriseledelsen 30. september flere nye smitteverntiltak. Tiltakene gjelder frem til og med 13. oktober.

Kriseledelsen vil i tiden fremover gjøre en vurdering av tiltakene, samt innhente erfaringer fra tilsvarende tiltak i nabokommunene.

Med bakgrunn i dette, vil kriseledelsen i sitt møte 14. oktober vurdere effekten av tiltakene og ta stilling til om tiltakene eventuelt bør forlenges.

Det ble forøvrig gitt en kort orientering om status for følgende temaer:

  • Smittesituasjonen
  • Smitteverntiltak for å redusere konsekvenser for bemanningen av samfunnskritiske funksjoner
  • Tiltak for å bistå og veilede befolkningen til å overholde råd fra Folkehelseinstituttet
  • Omlegging av virksomhet og kontinuitetsplanlegging for å øke kapasiteten for kritiske samfunnsfunksjoner
  • Risikoanalyse og planarbeid på mellomlag og lang sikt
  • Personellsituasjonen
  • Samarbeid med andre beredskapsaktører
  • Samarbeid med frivilligheten
  • Kommunikasjon eksternt og internt