7. september: Status fra kriseledelsen

Status for smittesituasjonen

Kriseledelsen informerte i slutten av forrige uke om at vi har et mindre smitteutbrudd blant en gruppe unge mennesker i 20-årene. Kommunen har ikke registrert flere smittetilfeller gjennom helgen. Det er heller ikke avdekket flere nærkontakter til de aktuelle smittede.

Kommunen opplever at det er forsinkelser i prøvesvarene fra laboratoriene, og det er derfor fortsatt for tidlig å konkludere med at smitteutbruddet er under kontroll. Til sammen har kommunen per i dag totalt 230 påvist smittede innbyggere.

Koronaklinikken testet omkring 240 personer på fredag og 120 personer på lørdag. Dette er et noe lavere antall enn i begynnelsen av forrige uke. Koronatelefonen mottok i overkant av 100 telefonhenvendelser fredag og lørdag, og hadde en gjennomsnittlig ventetid på fem minutter.

For øvrig ble det gitt en kort statusoppdatering på følgende:

  • Smittesituasjonen
  • Smitteverntiltak for å redusere konsekvenser for bemanningen av samfunnskritiske funksjoner
  • Tiltak for å bistå og veilede befolkningen til å overholde råd fra Folkehelseinstituttet
  • Omlegging av virksomhet og kontinuitetsplanlegging for å øke kapasiteten for samfunnskritiske funksjoner
  • Risikoanalyse og planarbeid på mellomlag og lang sikt
  • Personellsituasjonen
  • Samarbeid med andre beredskapsaktører
  • Samarbeid med frivilligheten
  • Kommunikasjon eksternt og internt