8. april: Barnehagene i Asker kan åpne fra 20. april

Regjeringen besluttet tirsdag 7. april å åpne landets barnehager.

Barnehagene kan gjenåpne trinnvis fra mandag 20. april og fram til 27. april, mens skolene (1.-4. trinn) åpner mandag 27. april, opplyser regjeringen. Asker kommune følger de nasjonale føringene og vil nå planlegge for å gjenåpne barnehagene i løpet av denne perioden. Regjeringens nye føringer var hovedtema i kriseledelsens møte onsdag 8. april. 
 
Kommunen vil fram mot åpning etablere gode smittevernstiltak og rutiner for å sikre at både barn og ansatte har en trygg barnehagehverdag. Det vil bli gitt god informasjon til både ansatte og foresatte i forkant av åpningen.
 
- Nå vil vi sette oss ned og tilpasse oss de nye nasjonale retningslinjene. Fram til åpning vil vi, sammen med kommuneoverlegen, sikre at hensyn til smittevern blir ivaretatt i alle våre barnehager, sier direktør for oppvekst i Asker kommune, Kai Erik Lund. Han understreker betydningen av å ha et godt samarbeid med foresatte, ansatte og tillitsvalgte i dette arbeidet.