8. april: Nye vedtak fra regjeringen

Kriseledelsen i Asker har i dag vurdert situasjonen etter at regjeringen i går la fram endringer i de restriktive tiltakene med virkningskraft fra 20. og 27. april.

Tirsdag 7. april informerte statsminister Erna Solberg om at regjeringen gjør sju endringer i de restriktive tiltakene som ble iverksatt torsdag 12. mars. Endringene vil tre i kraft henholdsvis 20. april og 27. april.

- Det er oppløftende å høre at statsministeren er forsiktig optimistisk når det gjelder smittetallene når hun viser til at kurven har flatet ut og smitteverntiltakene hittil har fungert. Samtidig må vi ikke senke skuldrene eller lene oss bakover, sier ordfører i Asker Lene Conradi.

Selv om regjeringen nå blant annet gradvis åpner barnehager og skoler, ble det fra regjeringens side understreket at en rekke tiltak og råd gjelder fremdeles. 

- Jeg vil understreke, som statsministeren, at vi fortsatt må holde avstand og ta smitteverntiltakene på alvor, og at regler om karantene og isolasjon må respekteres like strengt som før, sier Conradi.

Følger nasjonale føringer

Regjeringen varslet blant annet en gradvis gjenåpning av barnehager og skoler. Endringene vil tre i kraft fra 20. april (barnehager) og 27. april (skoler, 1. til 4. trinn).

Kommunen følger de nasjonale retningslinjene og anbefalingene, og vil i dagene som kommer jobbe med å tilpasse seg regjeringens føringer. 

- Kommunens kriseledelse vil nå grundig gjennomgå regjeringens siste vurderinger, nye tiltak og anbefalinger. Vi vil vurdere hva dette betyr for Asker kommune og våre ulike tjenester og tilbud framover, sier kommunedirektør Lars Bjerke. Han legger til at han vil komme tilbake med mer konkret informasjon om hvordan kommunen nå skal følge opp disse endringene fra regjeringen.

Det vil i det videre arbeidet blant annet være viktig å tilrettelegge for en smittefaglig ansvarlig drift i tråd med de nasjonale standardene som er under utarbeidelse. 

Forbereder seg på ny fase

I en fersk rapport fra FHI kommer det fram at Oslo og omegn er i en særstilling hva gjelder smittesituasjonen, med registrert større smittespredning enn resten av landet. Helsemyndighetene skriver at man allerede er i, eller på vei inn i, fase tre med voksende og potensielt stor smittespredning.

- Dette betyr at en topp vil kunne oppstå tidligere hos oss og i kommunene rundt Oslo, enn i resten av landet. Da må vi være føre var og forberedt på et slikt scenario, sier kommunedirektør i Asker Lars Bjerke.

Endringene regjeringen la fram 7. april:

 • Barnehager kan åpne fra 20. april.
 • 27. april skal elever i 1.- 4. klasse tilbake på skolen. Ambisjonen er at alle elever skal tilbake på skolen på en eller annen måte før sommeren. Også SFO åpner 27. april. Skolen for 5. – 10. trinn vil fortsatt være stengt, og elevene får hjemmeundervisning.
 • 27. april vil videregående skoler for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp og yrkesfagelever på VG2, gjenåpnes dersom det kan gjøres på en forsvarlig måte.
 • 27. april vil universiteter, høyskoler og fagskoler åpne for noen studenter og ansatte.
 • 20. april kan helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, gjenoppta behandling under forutsetning av at det utarbeides en bransjestandard for smittevern.
 • 27. april kan frisører og virksomheter som er stengt av smittevernhensyn, åpnes igjen om de oppfyller smittevernkrav.
 • 20. april oppheves forbudet mot å overnatte på hytta.

Regjeringen nevnte også disse tiltakene:

 • Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn skal ikke i karantene på ordinært vis.
 • Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.
 • Sykehusene skal forberede for normal drift etter påske.
 • Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.
 • Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn. Hvilke tiltak som iverksettes i Asker, kan du lese om her. 

Her kan du lese om de ulike tiltakene som er iverksatt i Norge for å slå ned koronaviruset.