8. april: Slik ivaretas sårbare barn i Asker

Koronautbruddet gjør at barn må holde seg hjemme, også i hjem som sliter med store utfordringer.

Asker kommune har utarbeidet en egen rutine for oppfølging av sårbare barn og ungdom ved stengte barnehager og skoler, som nå skal revideres med tanke på at barnehager og småtrinnet starter opp. Rutinen skal bidra til at kommunen følger nøye med, vurderer og identifiserer barn, unge og familier som er særlig sårbare.
 
- Vi vurderer riktige tiltak for barn, unge og familier med behov, og sikrer nødvendig samhandling mellom flerfaglige tjenester og barnehager og skoler, slik at tjenestene oppleves riktige og koordinerte, sier direktør for oppvekst, Kai Erik Lund.
 
Kommunen vurderer i disse dager tiltakene for å se om det kan gjøres endringer for å kunne fange opp flere barn og familier som trenger hjelp. 
 
- Vi har etablert kommunikasjonsrutiner for barnehager og skoler og krav til hvor ofte pedagogisk personale som et minimum skal ha kontakt med barn, ungdom og familier de er bekymret for, sier Lund.

Hjelpetelefonen

Kommunen har opprettet en egen hjelpetelefon for barn og unge under koronakrisen. Dette er et lavterskeltilbud, og skal bidra til å gi trygghet og en følelse av at noe er konstant i en usikker og uoversiktlig situasjon for mange familier.
 
- Hjelpetelefonen er et lavterskeltilbud for de barna, ungdommene og foresatte som har det vanskelig og ønsker å snakke med noen utenfor familien, sier oppvekstdirektøren.
 
Hjelpetelefone for barn: 66 71 50 59
Hjelpetelefon for foresatte: 66 71 50 49