Tilhørte ikke riktig gruppe - ble sendt hjem uten vaksine

Asker kommune måtte onsdag sende hjem 55 personer som møtte opp til vaksinasjon, men som ikke tilhører den rette prioriteringsgruppen for vaksine nå.

Illustrasjonsbilde av person som får vaksine

- Vi oppdaget onsdag 7. april at en del pasienter møtte opp til vaksinasjon som ikke hører til prioriteringsgruppe 4b *. Denne gruppen omfatter de som er i alderen 18 til 65 år med høy risiko for alvorlig sykdom. Vi måtte i går sende hjem igjen 55 personer som ikke skulle ha vaksine nå, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

Hun legger til at det kan være en del som vil oppleve det samme både torsdag og fredag, og beklager ulempen dette vil kunne medføre for den enkelte. Alle berørte har fått en SMS om saken fra kommunen. 

Tilhørte ikke riktig prioriteringsgruppe

Det var etter en kontroll ved vaksinasjonsklinikken i går, at kommunen oppdaget at flere av de som møtte opp til vaksinasjon, ikke hørte til prioriteringsgruppen for vaksinering denne dagen. Flere innbyggere er feilaktig kategorisert som høyrisikogruppe i innkallingssystemet kommunen bruker.

- Vi tar nå et skritt tilbake for å finne ut hva som er årsaken. Ved en foreløpig gjennomgang, ser det dessverre ut til at systemet ikke har vært godt nok kvalitetssikret. Vi ser at mange svarer ja på spørsmålet om nedsatt immunforsvar, noe systemet har tolket som alvorlig immunsvikt, og dermed plassert vedkommende feilaktig i prioriteringsgruppe 4b.

- Mye tyder på at spørsmålene som den enkelte skal svare på ved registrering, slik de er formulert, ikke er presise nok og at flere dermed har blitt feilkategorisert og deretter blitt innkalt til feil vaksinasjonstidspunkt. Vi jobber nå med ny rutine for kvalitetssikring, sier Meera Grepp.

Ber folk ta kontakt om de har havnet i feil gruppe 

Kommuneoverlegen oppfordrer innbyggere som er kalt inn til vaksinering 8. og 9. april om å ta kontakt med vaksinasjonstelefonen 66 71 59 50, dersom de ikke hører til prioriteringsgruppen med risiko for alvorlig sykdom.

- Vi er dessverre nødt til å avlyse vaksinasjonstimer for personer som er satt opp på feilaktig grunnlag de to siste dagene denne uken. Vi beklager ulempene dette medfører for den enkelte som er berørt av feil innkalling.

De det gjelder vil få vaksine senere, i tråd med nasjonale prioriteringsregler, sier kommuneoverlegen.

Kommunen vil undersøke om flere enn de 55 som er oppdaget til nå har havnet i feil vaksinasjonsgruppe. Vaksinatørene ved klinikken vil blant annet stille den enkelte noen kontrollspørsmål når de møter til vaksinering de neste dagene, for å forsikre seg om at pasienten tilhører riktig pasientgruppe.

- Det er svært viktig å følge prioriteringslisten til Folkehelseinstituttet. De som har høyest prioritet skal få vaksine først.

Får ikke konsekvenser for videre vaksinering  

Kommunen er i dialog med leverandøren av Helseboka for å finne ut av det og gjøre nødvendige justeringer.

- Dette skal ikke få konsekvenser for den videre vaksineringen i Asker kommende uke og ukene etter det, sier Meera Grepp. 

Sykdommer tilhørende kategori 4b

*Personer med en av disse alvorlige sykdommene hører til prioriteringsgruppe 4b, ifølge Folkehelseinstituttets prioriteringsliste- som Asker kommune følger:

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Er du i feil prioriteringsgruppe? 

Har du mistanke om at du er i feil prioriteringsgruppe, kan du  logge deg inn i Helseboka og registrerer deg i vaksinekø på nytt. Da vil opplysningene du har lagt inn sist gjelde. 

Du kan også ringe vaksinetelefonenom du har spørsmål eller trenger hjelp til å registrere deg i vaksinekø.  

Kontakt oss

Ta kontakt med oss på vaksinetelefonen 66 71 59 50. Der får du blant annet hjelp til å sette deg i vaksinekø. 

Les mer om koronavaksinering i Asker kommune