8. desember: Lokal koronaforskrift videreføres med to oppmykninger

Det er fortsatt behov for restriktive smittetiltak, derfor videreførte formannskapet i møtet 8. desember lokal forskrift om forebygging av koronasmitte, men med to endringer.

Den ene endringen betyr at det åpnes opp for innendørsaktiviteter for personer med funksjonsnedsettelse eller andre særlige sårbare grupper.

Den andre endringen gjelder produksjon av arrangementer for digital fremvisning.  Ved gjennomføring av slike arrangementer kan det nå være fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell.

Endringene trer i kraft 9. desember klokken 00:01 og gjelder inntil videre.

Bakgrunnen for saken

Formannskapet vedtok 9. november lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Asker kommune, etter at Regjeringen oppfordret kommunene rundt Oslo til å sette inn nødvendige lokale smitteverntiltak for å forhindre uønsket mobilitet i befolkningen. Forskriften ble erstattet av ny forskrift vedtatt 11. november.

Les mer om hva den lokale koronaforskriften inneholder på våre nettsider