8. februar: Status fra kriseledelsen

Status for smittesituasjonen, påvist britisk virusvariant i Asker, status for etablering av vaksinasjonsklinikken og vurdering av ishaller var tema for kriseledelsen i dag.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 1183 påvist smittede innbyggere. To personer er innlagt på sykehus. De siste sju dagene er det registrert totalt 54 nye smittetilfeller og 1664 personer har blitt testet.

Asker kommune avventer regjeringens beslutninger knyttet til smittevernnivå i Oslo-regionen, som er forventet å foreligge før 10. februar.

Påvist britisk virusvariant i Asker

  • FHI uttaler at strategien knyttet til oppfølging av den britiske virusvarianten nå handler om å forsinke og bremse utbrudd og klynger, og ikke lenger stoppe viruset. Oslo universitetssykehus screener alle positive covid-19-prøver knyttet til britisk mutasjon. Dette har medført at det påvises flere prøver med positiv britisk virusvariant i flere kommuner i Oslo-området.
  • Søndag 7. februar ble det påvist britisk variant av koronaviruset hos til sammen seks personer i Asker kommune. Fem av disse er tilknyttet et utbrudd ved Sætre ungdomsskole og Folkestad barneskole, mens det siste tilfellet er enkeltstående. Alle fikk tidligere i uken påvist positiv covid-19-test.
  • Asker kommune har god oversikt over situasjonen, har tett dialog med FHI og følger deres råd når det gjelder håndtering av situasjonen. Asker kommune konsulterte søndag FHI om vurdering av smittesituasjonen og tiltaksnivå i kommunen generelt og i de berørte skolene spesielt. Basert på dette, vurderte kommuneoverlegen at de generelle smitteverntiltakene knyttet til ring 2-kommunene opprettholdes frem til 10. februar. FHI er tydelige i sine anbefalinger om at kommunen bør opprettholde gult tiltaksnivå ved skolene når man har god oversikt over situasjonen, ved at det er kjent smittevei og ikke forekommer smitte på tvers av trinn.
  • Kriseledelsen støtter FHI sine anbefalinger og kommuneoverlegens vurdering av gult smittevernnivå ved de aktuelle skolene, som er i tråd med de nasjonale retningslinjene.
  • Kriseledelsen og kommuneoverlegen følger situasjonen nøye.

Status for etablering av vaksinasjonsklinikken

  • Arbeidet med etablering av vaksinasjonsklinikken i Lensmannslia 4 er i rute. Det er også etablert en digital bookingløsning som skal benyttes for å bestille time til vaksinasjon.
  • Alle innbyggere mellom 18 og 75 år vil om kort tid få brev med informasjon om vaksinasjonen. Kommunen har i tillegg utarbeidet en informasjonsfilm om vaksinasjonsprosessen og hvordan innbyggerne skal gå frem for å registrere seg og bestille time. Informasjon vil også bli lagt løpende ut på kommunens nettsider og i andre kanaler.
  • Vaksinasjonstelefonen åpnet 25. januar, og har i løpet av de første to ukene mottatt over tusen henvendelser.

Vurdering av ishaller

  • FHI har utredet smitterisiko ved ishaller etter utbruddet i Halden. Det er også utarbeidet anbefalinger om eventuelle tiltak knyttet til drift og bruk av ishallene. Det vises til nærmere informasjon på Helsedirektoratets nettsider.
  • Asker kommune har vært i dialog med berørte idrettslag for å få innspill til kommunens vurdering av tiltak ved de kommunale ishallene. En konkret vurdering vil bli gjort i kriseledelsen på onsdag, etter at regjeringen har vurdert nye nasjonale forskrifter for kommuner i Oslo-området.

Asker kommune er på gult beredskapsnivå

Neste møte i kriseledelsen gjennomføres 10. februar 2021.