8. januar: Status fra kriseledelsen

Kriseledelsen har i dag vedtatt kommunens operative plan for massevaksinasjon mot Covid-19.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 989 påvist smittede innbyggere. En person er innlagt på sykehus. Testaktiviteten ved koronaklinikken har økt etter nyttår. De siste dagene er det testet omkring 350 personer daglig.

Operativ plan for massevaksinasjon

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot Covid-19 skal organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det betyr at kommunene har plikt til å sørge for et vaksinasjonstilbud til personer som bor eller oppholder seg i kommunen.

Asker kommunes overordnede plan for massevaksinasjon av befolkningen ble vedtatt av kriseledelsen i november. Kriseledelsen har i dag vedtatt kommunens operative plan for massevaksinasjon mot Covid-19. Planen beskriver ansvarsforhold, organisering og gjennomføring av massevaksinasjon i Asker kommune.

Vaksinasjon vil foregå etter en prioritering fastsatt av nasjonale myndigheter. Som det fremgår av prioriteringslisten, vil beboere i sykehjem, utvalgte helsepersonellgrupper, de eldste aldersgruppene og personer i risikogruppene bli vaksinert først. Deretter følger øvrige aldersgrupper.

Vaksinasjon av sykehjemsbeboere har allerede startet opp, og gjennomføres på den enkelte institusjon. De eldste aldersgruppene og personer i risikogruppene vil bli innkalt til vaksinasjon i et samarbeid mellom fastlegene, hjemmesykepleien og vaksinasjonsteamet.

Kommunen forventer at massevaksinasjon av de eldste aldersgruppene vil kunne starte opp medio mars, mens vaksinasjon av befolkningen for øvrig vil kunne foregå fra medio mai. Fremdriften vil imidlertid være avhengig av tilgangen på vaksiner.

Kommunen planlegger for at vaksinasjon vil bli gjennomført fra én eller to lokalisasjoner. Stedene er foreløpig ikke avklart.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. Nasjonale myndigheter anbefaler at alle lar seg vaksinere. Risikogrupper vil bli innkalt til vaksinasjon. Kommunen vil i god tid før oppstart av massevaksinasjon informere om hvordan øvrige innbyggerne kan bestille time til vaksinasjon.

Det er fremdeles usikkerhetsmomenter knyttet til gjennomføring av vaksinasjonen. Kommunen må være forberedt på at det kan komme endringer knyttet til levering, transport, oppbevaring, vaksinasjonsregime og prioriteringsrekkefølge.

Den operative massevaksinasjonsplanen vil bli løpende oppdatert avhengig av situasjonen.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.