8. juni: Avklaring på skole- og barnehageavslutninger

Etter påtrykk fra Asker kommune har nasjonale myndigheter nå fått avklart smittevernregler knyttet til sommeravslutninger i skole og barnehager. Dette har vært et tema de siste ukene i mange norske kommuner.

- Vi vet at mange skoler og barnehager har vært opptatt av å avslutte skoleåret på en hyggelig måte innenfor gjeldende smittevernregelverk. Derfor har vi ønsket å få avklart med nasjonale myndigheter hvordan skoler og barnehager på lovlig vis kan møtes til avlutninger nå når sommeren står for døren.

- Det er fint at det nå har kommet avklaring og tydeligere føringer for avslutninger og andre tilstelninger i skole og barnehage i tråd med smittevernregelverket, sier ordfører Lene Conradi.

Hun påpeker at nasjonale myndigheter har kommet kommunene delvis i møte gjennom definisjon av Covid-19-forskriftens tolkning av arrangement og nye råd.

Skolene og barnehagene i Asker kommune vil raskt få informasjon om gjeldende regler.

Les gjerne mer om dette på helsenorge.no.

Regler for  avslutninger og andre tilstelninger i skole og barnehage

(fra helsenorge.no)

Skole- og barnehageavslutninger pleier tradisjonelt å være en familietilstelning. Fra barnehage til videregående er det et stort spenn og det vil være forskjellig hvordan man ønsker å gjennomføre disse markeringene.

Avslutninger for barnehageavdelingen eller skoleklassen regnes normalt som en privat sammenkomst på offentlig sted, der man kan være 20 personer inne og 30 personer ute (nasjonale råd per i dag).

Hele kohorten/ klassen/ avdelingen, inkludert lærer/ ansatte som normalt er sammen med dem, kan likevel samles. I tillegg kan det være med så mange voksne som nødvendig for å gjennomføre avslutningen.

For de minste barna, kan det være nødvendig å ha med en voksen per barn. Hvis det er en stor avdeling eller klasse, kan man vurdere å dele seg i to grupper med avslutning til forskjellig tid eller sted (for eksempel hvert sitt klasserom, hvert sitt sted utendørs m.v.).

Lærer eller foresatte kan være arrangør og bør sette seg inn i gjeldende råd for arrangementer. Det kan være strengere regler lokalt, og det er viktig å sjekke hva som gjelder i den enkelte kommune.

Det er hver enkelt barnehage og skole som i samråd med elever og foreldre tar stilling til om det skal arrangeres skoleavslutninger.

Råd for skole- og barnehageavslutninger for barn og ungdom

  • Må følge nasjonale og eventuelle lokale bestemmelser (se over).
  • Tilstelningen bør gjennomføres utendørs der det er mulig.
  • Barn fra samme kohort i barnehage eller barneskole kan omgås uten avstandsregler. Foresatte og andre (som ikke er fra samme husstand) må kunne holde minst én meters avstand.
  • Unngå trengsel, for eksempel ved matservering, arrangering av leker etc.
  • Sørg for mulighet for god håndhygiene og godt renhold, med fokus på steder der mange berører de samme gjenstandene, for eksempel matservering og toaletter.

Vitnemålsavslutninger for 10. trinn eller 3. trinn på videregående skole, samt utdeling av fag- og svennebrev, kan sammenlignes med et kulturarrangement der publikum (foreldre) sitter på faste, tilviste plasser.

Hvis skolen er arrangør, kan slike seremonier gjennomføres i trygge rammer på lik linje med kulturarrangement. Da kan man samle inntil 200 personer innendørs hvis det er plass i lokalet og det ikke er strengere bestemmelser i kommunen.

I slike tilfeller er det kun selve vitnemålsutdelingen som regnes som arrangement. Samlinger etter seremonien regnes som privat sammenkomst på offentlig sted, som beskrevet over.

Råd for vitnemålsutdelinger på 10. trinn eller 3. året på VGS, samt utdeling av fag- og svennebrev

  • Vi anbefaler at skolen er ansvarlig arrangør for arrangementet.
  • Publikum sitter på faste, tilviste plasser med tilstrekkelig avstand (minst en meter).
  • Publikum deltar som tilskuere og er ikke aktive i selve arrangementet.
  • Unngå at det oppstår trengsel ved oppstart og avslutning.

For øvrig gjelder de vanlige smittevernanbefalingene for arrangement.