8. mai: Asker-skolene gjør seg klare til gjenåpning

På møte i kriseledelsen 8. mai besluttet Asker at hele ungdomstrinnet åpner innen tirsdag 12. mai, og mellomtrinnet (5. – 7. trinn) åpner innen onsdag 13. mai. Det kan være noen skoler som av praktiske grunner avviker fra oppsatt tidsplan.

Regjeringen kunngjorde 7. mai at skolene kan gjenåpne for alle trinn, og at åpningen skal skje i løpet av uke 20.

– Vi er glade for at vi kan åpne skolene våre i tråd med de nasjonale føringene. Jeg vil si tusen takk til ansatte, elever og foresatte for den uvurderlige innsatsen de har gjort med hjemmeskole mens skolene har vært stengt. Nå gleder vi oss til få alle elevene våre tilbake, og håper at det blir godt for alle parter å få en normalisering av hverdagen i tiden fremover, sier ordfører, Lene Conradi.

Godt i gang med forberedelsene

Alle skolene er allerede i full gang med å forberede for at samtlige elever kan komme tilbake til skolen. Det blir en god del nye rutiner og tiltak, for at det skal være trygt for både elever og ansatte å være på skolen.

- Det er en krevende, men viktig jobb å få alle elever tilbake på skolen. Nå jobber skolene på spreng med organisering, igangsette smitteverntiltak og smittevernopplæring av ansatte. De kommende ukene vil skolehverdagen være annerledes, og både uteskole, hjemmeskole og nye gruppeinndelinger vil være en del av den nye hverdagen, sier direktør for oppvekst, Kai Erik Lund.

Det er offentliggjort to smittevernveiledere for skolene, én for barnetrinnet og én for ungdomstrinnet.

- Veilederne gir oss tydelige og gode retningslinjer for hvordan skolens ansatte skal ta hensyn til smittevern i den nye skolehverdagen. Vi anbefaler at alle setter seg inn i sin aktuelle veileder, for å få forståelse for hvordan driften vil være de neste ukene og hva dere må gjøre hjemme, sier Lund.

Les informasjonen som er sendt til foresatte her.

Under koronapandemien har kommunen mange tiltak og stor beredskap. Det innebærer blant annet en klinikk for testing på Borgen ungdomsskole, som er lokalisert i forbindelse med helsestasjonen. Koronaklinikken skal flyttes til et annet sted, men det vil ta noen dager.

- Derfor vil Borgen ungdomsskole fortsette hjemmeundervisningen ut neste uke, og vil åpne mandag 18. mai, sier Lund.

Syke personer må holde seg hjemme

Han minner om at det aller viktigste smitteverntiltaket er fortsatt at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

- Vi oppfordrer foresatte til å etablere kontakt innad i grupper som også brukes på skolen. Det er en fordel at elevene begrenser omgang med mange andre ungdommer på fritiden. Slik vil vi sikre mest mulig effektive smitteverntiltak, sier Lund.