Besøk på helse- og omsorgsinstitusjoner

Asker kommune jobber for en gradvis åpning for besøk ved våre helse- og omsorgsinstitusjoner fra uke 21.

Asker kommune innførte 12. mars besøksrestriksjoner for pårørende og besøkende på helseinstitusjoner grunnet koronapandemien. Tiltakene har vært innført for å beskytte sårbare pasienter og beboere.

Åpner opp for besøk av pårørende

I tråd med de nye nasjonale føringene om gradvis gjenåpning av samfunnet, arbeider Asker kommune med å finne gode og trygge løsninger for hvordan vi kan legge til rette for besøk av pårørende til beboere og langtidspasienter i helse- og omsorgsinstitusjoner, samtidig som nødvendige smittevernhensyn ivaretas.

Kommunen avventer nå ny nasjonal veileder med nærmere retningslinjer, men arbeider med sikte på at kontrollerte besøk etter avtale kan gjenopptas i uke 21.

Helsedirektoratet har kommet med foreløpige anbefalinger om tiltak som legges til grunn for gjennomføring av besøk. De anbefaler at hver enkelt virksomhet, sammen med pasienten og pårørende, gjør en vurdering av risiko for smitte og pasientens behov for besøk. Vurdering av risiko for smitte må gjøres utfra smittesituasjonen lokalt og hvilke tiltak institusjonen vil være i stand til å iverksette for å følge myndighetenes råd om smittevern.

Asker kommune vil kommer med mer informasjon om hvordan vi vil legge til rette for kontrollerte besøk ved våre helse- og omsorgssentre når ny nasjonal veileder med retningslinjer er på plass.