8. mars: Status fra kriseledelsen

Kriseledelsen diskuterte smittesituasjonen i Asker på møtet i dag mandag 8. mars.

Status for smittesituasjonen

  • Asker kommune har per i dag totalt 1388 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 85 nye smittetilfeller og totalt 2602 personer har testet seg ved koronaklinikken. Statistikk med oversikt over antall smittede og testede i Asker tilgjengeliggjøres hver dag kl. 10.00 på kommunens nettsider.
  • Fredag 5. mars ble det registrert 24 nye smittetilfeller i Asker, noe som er det høyeste antallet siden starten av pandemien. Smittesporingsarbeidet viser at det er få tilfeller med ukjent smittevei, og de fleste smittetilfellene er knyttet til kjente utbrudd og smittehendelser. Kommunen har fortsatt relativt god oversikt over smittesituasjonen, men følger utviklingen tett og er forberedt på at situasjonen raskt kan endre seg.
  • Regjeringen varsler nye nasjonale tiltak denne uken, og kommunen avventer disse.

Beslutninger

Det ble ikke fattet beslutninger i møtet.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.

Neste møte

Neste møte i kriseledelsen gjennomføres 10. mars 2021.