9. april: Status fra kriseledelsen

Referat fra møte i kriseledelsen fredag 9. april 2021.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 2 128 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 169 nye smittetilfeller og 2 350 personer er testet ved koronaklinikken. Ni personer er innlagt på Bærum sykehus.

Onsdag 7. april ble det påvist seks sannsynlige tilfeller av nytt mutert virus i Asker, og torsdag 8. april ble ytterligere fire tilfeller kjent. Kommunen venter på endelige prøvesvar på gensekvensering for å finne ut om det er det sørafrikanske eller det brasilianske muterte viruset. Prøvesvarene forventes å foreligge over helgen. De aktuelle personene er i isolasjon, alle nærkontakter er i karantene og alle familiemedlemmer er satt i ventekarantene.

Asker kommune følger situasjonen tett i dialog med Folkehelseinstituttet, og har iverksatt utvidede rutiner for testing, isolering, smittesporing og karantene.

Utfordringer med at innbyggere som ikke er prioritert nå ble innkalt til vaksinasjon

Asker kommune vaksinerer denne uken personer i prioriteringsgruppe 4b, jf. Folkehelseinstituttets prioriteringsliste for vaksinering. Denne gruppen omfatter personer i alderen 18 til 65 år med høy risiko for alvorlig sykdom.

Kommunen har denne uken måttet sende hjem flere personer som møtte opp til vaksinasjon, men som ikke tilhører den rette prioriteringsgruppen for vaksine nå.

Kriseledelsen har i dag fått en orientering om de utfordringene som har oppstått, samt hvilke tiltak som iverksettes for å forhindre tilsvarende utfordringer fremover.

Smitteverntiltak i Viken fylke

Regjeringen vedtok med virkning fra 16. mars å innføre strenge regionale tiltak i hele Viken fylke. Tiltakene er i tråd med tiltaksnivå A i den nasjonale covid-19-forskriften, og gjelder frem til og med 11. april.

Asker kommune deltok 8. april på møte med statsforvalteren i Oslo og Viken, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om smittesituasjonen i Viken og mulige tiltak fremover. Det er forventet at regjeringen snarlig vil komme med informasjon om eventuelle nye eller videreførte tiltak med virkning fra 12. april, og Asker kommune avventer nærmere informasjon.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på risikonivå 4.